Södra Sveriges största arthousebiograf!

Aktivism och civilsamhälle i Kirgizistan

9 - 24 nov 2016

AKTIVISM OCH CIVILSAMHÄLLE I KIRGIZISTAN
Centralasiengrupperna presenterar en utställning om aktivism, civilsamhälle och rättighetsarbete i Kirgizistan. 

En utställning om civilsamhällets kamp för förändring och inflytande i den unga centralasiatiska republiken Kirgizistan.
Allt för ofta ses befolkningen i utvecklingsländer som passiva offer, ett synsätt som osynliggör människors förmåga att själva bestämma över och ta hand om sina liv. I denna utställning presenteras grupper, organisationer och aktivistnätverk  som gör just detta. Genom porträtt av en rad lokala aktörer - från tonåriga feminister till landets främsta människorättsveteraner - belyser utställningen deras analys, hur de organiserar sig och vilka metoder de använder för att påverka och förändra deras samhälle. 

Bakom utställningen står den svenska organisationen Centralasiengrupperna (CAG). CAG är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med huvudsäte i Malmö. Deras målsättning är att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås. Utställningen, som finansieras  av Forum Syd, visas på offentliga  platser i Sveriges största städer under hösten 2016.

Vid eventuella frågor kontakta al.berg@centralasien.org

PANELDISKUSSION UNDER MR-DAGARNA
För er som vill träffa aktivister ur några av grupperna som porträtteras i utställningen finns det i samband med Mänskliga Rättighetsdagarna en unik möjlighet att göra detta. Lördag den 19/11, kl 10.00-11.30 ordnar CAG en paneldiskussion med Nazik Abylgazieva (Labrys), Saadat Baigazieva (Bishkek Feminist Initiatives), och Ukei Muratalieva (Nazik Kyz). 
Det är fritt inträde till MR Dagarna under hela lördagen. 
Plats: Malmö Live. 
Se facebook-event för mer info. 

Event & specialvisningar