Södra Sveriges största arthousebiograf!

Att mäta rasism – Nationell release & boksamtal
Datum: Ons 9 nov, 2022

Några av Sveriges främsta rasismforskare har valt Malmö för att släppa den angelägna och oumbärliga boken Att mäta rasism (Mångkulturellt centrum, 2022). Den 9 november finns medförfattarna och redaktörerna Edda Manga och Mattias Gardell på plats på Panora för att presentera boken och samtala kring bokens tematik med inbjudna gäster. Mingel med musik och framträdanden sker i anslutning till boksläppet. 

Att mäta rasism
Rasism har långtgående konsekvenser för människors livsvillkor och för samhällets demokratiska grund. Samtidigt är rasism inte en naturordning utan ett politiskt problem som kan påverkas och på sikt åtgärdas. För att förändra rasism krävs kunskapsbaserat arbete och ändamålsenliga verktyg. Vi behöver förstå vad rasism är, hur dess mekanismer fungerar och hur den inverkar på den ojämlika fördelningen av rättigheter och privilegier.

Författarna undersöker i Att mäta rasism olika teoretiska och historiska perspektiv samt söker svar på frågor som: Hur kan rasism definieras? Vad är rasbegreppets historia? Vilken roll har statistik spelat i statliga styrsystem? Är våra identiteter fasta, eller skiftande? Hur långt kan man komma med befintliga metoder för att mäta antisvart rasism på arbetsmarknaden? Och inte minst: Kan man mäta rasism utan att reproducera rasism? 

Boken avslutas med att presentera ett konkret förslag på en metod för att mäta rasismens effekter på olika grupper i befolkningen utan att behöva utgå från förbestämda raskategorier: Balingsholmsmodellen. 

Bokförsäljning 
Boken kommer att finnas till försäljning till ett rabatterat pris. 

Mingel, musik och framträdanden
I Panoras foajé bjuder vi in i till mingel med mat & dryck, musik och framträdanden både före och efter boksamtalet.

Musik med DJ Sarah Nakiito
Spoken word med Linda Evelyn Touré och Camila Alexandra

Boksamtal
Ett samtal kring boken och dess tematik äger rum i salong 2 mellan 18:30-19:30.

Medverkande i presentationen:
Edda Manga, idéhistoriker, vetenskaplig ledare och forskare på Mångkulturellt centrum, Botkyrka. Manga har i sin forskning undersökt intersektionen mellan koloniala diskurser, globala maktstrukturer och postkolonial teori. Utöver akademisk forskning har hon varit verksam som tidningsredaktör på tidningen Feministiskt perspektiv, som projektledare för kursverksamheten på Clandestino institut samt varit aktiv i samhällsdebatten bl.a. som kulturkrönikör på GP. Red. Att mäta rasism.

Mattias Gardell, Nathan Söderblomprofessor i jämförande religionsvetenskap och forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism – CEMFOR, Uppsala universitet. Gardell har i skilda empiriska fält undersökt spänningsfältet religion, politik, våld och rasism. Gardells forskningsintressen inkluderar radikalnationalism, islamofobi, vitmaktkultur, tortyrhistoria, politiskt våld, hatbrott, ensamagerande politiskt motiverade våldsbrottslingar, politisk islam, vit nostalgi, esoterisk fascism och rasismhistoria. Red. Att mäta rasism.

Moderator: Paula Mulinari, docent, Malmö universitet

Datum: Ons 9 nov, 2022

Fri entré. Föranmälan krävs. Anmäl dig här>>

Mingel (foajé) start: 17:30
Boksamtal (salong 2): 18:30-20:00
Mingel forts: 20:00-20:30

___
Fakta om boken:
Att mäta rasism, (Antologi) Red. Manga & Gardell, 2022, MKC.
Författare: Edda Manga, Mattias Gardell, Alireza Behtoui, René León Rosales, Alexander Ekelund

Arrangörer: Mångkulturellt Centrum i samarbete med Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, Antirasistiska filmdagar, Antirasistisk monument, Ensamkommandes Förbund Malmö, Folkets bio Malmö, Hassela Solidaritet, Helamalmö, Islamakademin, Koranpodden, Malmö mot Diskriminering, Möllans Basement, Romskt informations- och kunskapscenter – RIKC. m.fl.

Event & specialvisningar