Södra Sveriges största arthousebiograf!

Trailer
Trailer
Bloodsisters: Leather, Dykes and Sadomasochism + samtal
Datum: Fre 20 aug, 2021

[English below]

Mer än 25 år efter premiären är Michelle Handelmans banbrytande dokumentär om San Franciscos queer-läderscen lika angelägen som någonsin. Välkommen på filmvisning med efterföljande samtal med regissören.

Under tidigt 1990-tal var San Francisco epicentret för kroppsmodifiering och könens nonkonformitet. Transpionjärer som Patrick Califia och Tala Brandeis kämpade tillsammans med röster från ett djärvt S/M-community för lika rättigheter och deras rätt att synas. Bloodsisters porträtterar dessa queera rebeller på ett DIY-sätt och är ett visuellt uppslagsverk som på djupet skildrar San Franciscos queer-läderscen, krossar fördomar om kön och lesbisk sexualitet, samtidigt som den breddar diskussionen om individens uttryck för erotik och dess politiska konsekvenser. Åtta egendefinierade läderflator berättar sina historier om att delta i en subkultur som förkastats av deras närmaste allierade, det bredare lesbiska communityt.

På 1990-talet attackerades Bloodsisters i kongressen av the American Family Association för filmens skildring av radikal lesbisk sexualitet. Mer än 25 år senare har dokumentären blivit erkänd som ett värdefullt historiskt dokument om en rörelse som rev ner barriärer i fråga om sex, kön och aktivism.

SAMTAL
Efter filmen följer ett samtal via Zoom med filmens regissör Michelle Handelman.

Michelle Handelman är filmare, bildkonstnär och författare som skapar konfrontativa verk om sexualitet, kön och begär.

Samtalet leds av Lou Mattei, Malmöbaserad poet och queerarrangör som står bakom initiativ som Lesbisk Festival och inte minst den queera kulturföreningen PAGE 28. Hon brinner för queer och lesbisk litteratur, kultur och historia.[English]

More than 25 years after its release, Michelle Handelman’s ground-breaking documentary on the San Francisco leather dyke scene is as vital as ever. Welcome to a film screening followed by a discussion with the director.

During the early 1990s, San Francisco was the epicenter of body modification and gender nonconformity with transgender pioneers like Patrick Califia and Tala Brandeis fighting for visibility, alongside the voice of a bold S/M community speaking out for equal rights.

Michelle Handelman's Bloodsisters captures these queer outlaws in a DIY fashion. From pushy bottoms to macho femmes, it is is an A-Z documentary guide that takes an in-depth look at the San Francisco leather dyke scene, shattering assumptions about gender and lesbian sexuality, while broadening the discussion about personal expressions of eroticism and their political implications. Eight self-described leather dykes tell their stories about participating in a subculture cast off by its own immediate ally, the larger lesbian community.

In the 1990s, Bloodsisters was attacked in congress by the American Family Association for its depictions of radical lesbian sexuality. More than 25 years later, the film has become recognized as a treasured historical document of a movement that tore down barriers of sex, gender, and activism.

TALK
The screening is followed by a Q&A via Zoom with the film's director Michelle Handelman.

Michelle Handelman is a filmmaker, visual artist and writer who makes confrontational works about sexuality, gender and desire.

Moderator is Lou Mattei, a Malmö-based poet and queer event organizer who is behind initiatives such as the Lesbian Festival and not least the queer cultural association PAGE 28. She is passionate about queer and lesbian literature, culture and history.

Datum: Fre 20 aug, 2021

BILJETTPRIS: 80 kr 

FILMFAKTA
Regissör: Michelle Handelman
Land: USA
År: 1995
Längd: 70 minuter
Språk: Engelska
Textning: Otextad
Genre: Dokumentär
Åldersgräns: Från 15 år
Skådespelare / Medverkande: Skeeter, Patrick Califia, Tala Brandeis, Queen Cougar, Wickie Stamps, Ann Soucy-West, Peggy Sue, Donna Shrout, Amy Marie Meek, J.C. Collins, Rainbeau.
Visa på IMDb

Arrangörer: Läs mer här>>

Event & specialvisningar