Södra Sveriges största arthousebiograf!

Born in Flames
Datum: Lör 28 apr, 2018

En feministisk filmklassiker! 

Denna lesbiska, feministiska filmklassikern är en dystopisk bild av ett New York tio år efter en revolution där en socialistisk regering har kommit till makten. Men kvinnor är fortfarande inte jämställda, och svarta kvinnor är det ännu mindre. Flera feministiska grupper bestämmer sig för att organisera och mobilisera sig. De utvecklar olika strategier för att motverka manlig makt, men det verkar som om en våldsam revolution är det enda svaret. En kvinnoarmé upprättas för att försvara kvinnor från angrepp och hot, alltmedan de mansdominerade medierna fortfarande är skeptiska.
För att blotta och utmana dominerande maktstrukturer så bygger Borden upp filmen genom en rad konstruerade nyhetssändningar, dokumentärer och polisövervakningsfilmer, som verkar som filter för de direkta aktionerna.

Bevarad av Anthology Film Archives med restaureringsfinansiering från Hollywood Foreign Press Association och The Film Foundation.


English:  
 “…BORN IN FLAMES serves as both a document of feminist, anti-racist social movements and as inspiration for modeling future political work.” Craig Willse, Dean Spade Women and Performance, 2013. 

This lesbian-feminist film classic imagines a New York ten years after a revolution in which a socialist government gains power. But women are still not equal, and black women even less so. Several feminist groups decide to organize and mobilize. They deploy different strategies to counter male power, but it seems violent revolution is the only answer. A Women’s Army is set up to defend women from attack, while the male-dominated media remains sceptical.
To expose and challenge dominant power, Borden structures the film through a series of constructed newscasts, documentaries and police surveillance footage through which the direct action is filtered.
Despite being made 25 years ago, this film is startlingly relevant - and the final scene shockingly prescient. 

Preserved by Anthology Film Archives with restoration funding from the Hollywood Foreign Press Association and The Film Foundation.

Datum: Lör 28 apr, 2018

kl. 19.00

FILMFAKTA 
Regissör: Lizzie Borden 
Land:  Thailand/Hong Kong/USA/Indonesia 
År:  1983 
Längd:  80 minuter 
Språk: Engelska 
Textning: Otextad
Genre:  Drama 
Skådespelare / Medverkande: 
Honey, Adele Bertei, Jean Satterfield, Florynce Kennedy, Becky Johnston, Pat Murphy, Kathryn Bigelow, Hillary Hurst, Sheila McLaughlin, Ron Vawter
IMDb

Biljettpris: 80 kr

Event & specialvisningar