Södra Sveriges största arthousebiograf!

BQ i film: Erfarenheter av rasism och filmskapande + samtal
Datum: Fre 13 aug, 2021

[English below]

Malmö Queer Film Festival och BlatteQueers i film/Interfem presenterar ett kortfilmspaket med efterföljande samtal om erfarenheter av rasism och filmskapande.

Om BQ i film
BlatteQueers* i film är ett projekt av Interfem som riktar sig till HBTQI+ personer som har erfarenheter av rasism och som är verksamma i filmbranschen. Under 2020-2021 har BQ i film hållit nätverksträffar och evenemang samt gjort fyra kampanjfilmer som riktar sig till aktörer i filmbranschen, filmbolag och bidragsgivare. Men projektet handlar också om att HBTQI+ personer som har erfarenheter av rasism och som är verksamma i filmbranschen kan träffas, utbyta erfarenheter och kunskap, skapa nätverk – och ha det roligt tillsammans.

*Namnet BlatteQueers kan upplevas både provocerande och stärkande. Blatte är och har varit ett ord som används för att förtrycka personer som blir eller riskerar att bli utsatta för rasism. Queer är ett begrepp som också har används förtryckande mot homo- och bisexuella, trans- och queera personer. Det är också begrepp som personer själva valt att definiera sig med och använda för att ta makt över sina egna liv. Deltagarna behöver inte definiera sig med begreppen blatte och queer för att vara med i projektet, så länge deras erfarenheter passar in på beskrivningen ovan.

BlatteQueers i film har gjort en serie kortfilmer om hur rasism och HBTQI+ fobi kan ta sig uttryck i filmbranschen. Målet med BlatteQueers i film är att skapa en bredare representation och en inkluderande svensk filmbransch. Kortfilmarna är fiktiva men har inspirerats av verkliga berättelser.

FILMER

SUDI
Regi: Ese Ejodame | Sverige | 2021 | Drama | Svenskt tal, svensk text | Skådespelare: Daysury Valencia, Hanna Nygårds
En skådespelare hoppas på att komma till provfilmning när rollbesättaren ringer.

MANUSFÖRFATTAREN
Regi: Tine Alavi | Sverige | 2021 | Drama | Svenskt tal, svensk text | Skådespelare: Issraa Elkogali Häggström, Magnus Hulth
En erfaren manusförfattare ska skriva manus till en ny svensk tv-serie. 

OM MAN VILL
Regi: Tine Alavi | Sverige | 2021 | Drama | Svenskt tal, svensk text | Skådespelare: Ines Lukac, Birger Österberg, Alejandra Goic 
En dokumentärregissör tvingas samarbeta med en okänd filmklippare.

SAMTAL
Medverkande i panelen:
Saleen Gomani, regissör och konstnär, som har varit utvald till filmlaboratorium FUSION (Svenska Filminstitutet 2016-17), vars mål var att utveckla normkreativa filmidéer.

Tine Alavi, regissör av bland annat Dream Job, som är en del av den finska kortfilmsserien One-off Incident producerad av Tuffi Films. Alavi är aktiv i BQ i film.

Moderator: Lasmi Belmar, regissör av bland annat filmen Rasuul  tillsammans med Lisa Nagano Holm. Rasuul visades som Work in Progress på MQF 2021.

Samtalet kommer att hållas på svenska.[English] 

Malmö Queer Film Festival and BlatteQueers in Film/Interfem present a short film package followed by a discussion on experiences of racism and filmmaking.

About BQ in Film
BlatteQueers* in Film is a project by Interfem, addressing QPoC (LGBTQI+ people experiencing racism), who are active in the film industry. During 2020-2021, BQ in Film has held networking meetings and events, as well as made four campaign films aimed at people working within the film industry, film companies and funders. But the project is also about LGBTQI+ people who have experiences of racism and who are active in the film industry getting together, sharing experiences and knowledge, networking – and having fun together.

*The name BlatteQueers can be experienced as both provocative and empowering. Blatte is and has been a word used to oppress people through racism. Queer is a term that has also been used oppressively against gay and bisexual, trans and queer people. It is also a concept that people themselves have chosen to define themselves with and use to take power over their own lives. Participants do not have to define themselves with the terms blatte and queer to be part of the project, as long as their experiences fit the description above.

BlatteQueers in Film has made a series of short films about how racism and LGBTQI+ phobia can manifest itself in the film industry. The goal of BlatteQueers in film is to create a broader representation and an inclusive Swedish film industry. The short films are fictional but have been inspired by real stories.

FILMS

SUDI
Director: Ese Ejodame | Sweden | 2021 | Drama | Swedish dialogue with Swedish text | Actors: Daysury Valencia, Hanna Nygårds
An actor hopes to come to audition when the casting director calls.

MANUSFÖRFATTAREN
Director: Tine Alavi | Sweden, 2021| Swedish dialogue with Swedish text | Drama | Actors: Issraa Elkogali Häggström, Magnus Hulth
An experienced screenwriter is hired to write a script for a new Swedish TV series.

OM MAN VILL
Director: Tine Alavi | Sweden, 2021| Drama | Swedish dialogue with Swedish text | Actors: Ines Lukac, Birger Österberg, Alejandra Goic
A documentary director is forced to collaborate with an unknown film editor.

TALK
After the film screening, there will be a Q&A. Participants: 

Saleen Gomani,
director and artist, who was selected to the film-lab FUSION (Svenska Filminstitutet 2016-17), focusing on developing norm-creative film ideas.

Tine Alavi, director of Dream Job, which is part of the Finnish short film series One-off Incident, produced by Tuffi Films. Alavi is active in BQ in Film.

Moderator: Lasmi Belmar, director of Rasuul, together with Lisa Nagano Holm. Rasuul was screened as Work in Progress at MQF 2021.

The talk will be held in Swedish.

Datum: Fre 13 aug, 2021

Fri entré! | Free admission!

Arrangörer: Läs mer här>>

Event & specialvisningar