Södra Sveriges största arthousebiograf!

Fjadrafok & Vetrarmorgun
Datum: Fre 23 apr, 2021, Lör 24 apr, 2021

Malmö Queer Film Festival presenterar dokumentären Fjadrafok och kortfilmen Vetrarmorgun.

FJAÐRAFOK (THE GLITTERSTORM)
Hrafnhildur Gunnarsdóttir, Island 2021, 68 min., isländska med engelsk textning
Dokumentärfilmen FJAÐRAFOK skildrar de tjugo åren av Prideparader på Island. Filmskaparen Hrafnhildur Gunnarsdóttir har filmat paraden från början, i all sin stolthet och kraft, skönhet och ibland fulhet. Hon blandar gammalt material och nya intervjuer med aktivister som minns tillbaka på deras deltagande i paraden, hur Prideparader påverkat samhället i allmänhet och vad Pride betyder för LGBTQ+-gemenskapen.

Kortfilm:
VETRARMORGUN (WINTERMORNING)
Sakaris Stórá, Färöarna 2013, 19 min., färöiska med engelsk textning
Maria och Birita vill ha kul ikväll. Efter att ha hamnat på en fest vill Birita skingra ryktet om att Maria är lesbisk. Men är det verkligen ett rykte?

TRIGGERVARNING 
Vi ger vanligtvis inga triggervarningar, men det är nödvändigt för det här programmet: Kortfilmen VETRARMORGUN innehåller en obehaglig sexscen (samlag påtvingat genom social påtryckning). Dokumentären FJAÐRAFOK innehåller några korta men mycket upprörande (d.v.s. rasistiska) Blackface-uppträdanden. Vi har valt att visa den här filmen ändå, eftersom vi tycker att dagens LGBTQIA + -gemenskap och de av oss som drar nytta av t.ex. vithetsprivilegier måste möta vår historia med sin djupt problematiska och ibland våldsamma verklighet. Och vi bjuder definitivt in till en diskussion om filmen och varför MQF visar den.

___
English:

FJAÐRAFOK (THE GLITTERSTORM)
Hrafnhildur Gunnarsdóttir, Iceland 2021, 68 min., Icelandic with English subtitles
The documentary FJAÐRAFOK chronicles the twenty years of Pride parading in Iceland. Filmmaker Hrafnhildur Gunnarsdóttir has shot the parade from the beginning, with all its pride and power, beauty and sometimes ugliness. She mixes old material and new interviews with activists who reminisce about their participation in the parade, its impact on society in general, and what Pride means for the LGBTQ+ community. 

Short film:
VETRARMORGUN (WINTERMORNING)
Sakaris Stórá, Faroe Islands 2013, 19 min., Faroese with English subtitles
Maria och Birita wanna have fun tonight. Having landed at a party, Birita wants to dispel the rumor that Maria is a lesbian. But is it really a rumor?

TRIGGER WARNING
We usually don’t give trigger warnings, but it is necessary for this program: The shortfilm VETRARMORGUN – WINTERMORNING contains a rather discomforting sex scene (sexual intercourse forced by social pressure). The documentary FJAÐRAFOK – THE GLITTERSTORM contains some short but much upsetting (i.e. very racist) Blackface performances. We chose to screen this film anyway, as we think that today’s LGBTQIA+ community and those of us who benefit from, for example white, privilege have to face our history with it’s problematic and sometimes violent reality. And we definitely invite a discussion about the film, and why MQF is screening it.

Datum: Fre 23 apr, 2021, Lör 24 apr, 2021

BILJETTPRIS: 80 kr
Max åtta biljetter säljs per visning. Boka din biljett i god tid för att vara säker på att få en plats.
Mer info om Panoras försiktighetsåtgärder >>

TILLGÄNGLIGHET
Alla filmer / kortfilmsprogram visas en gång i Panoras Salong 3, som har ca. 7 rullstolsplatser. Rullstolsplats bokas via telefon: 040- 611 20 97

Panora har hiss för rullstolar och barnvagnar, hörslingor i alla salonger, ledstråk och tillgänglighetsanpassade toaletter.

För mer info om tillgänglighet på Panora>>

Arrangörer: Malmö Queer Film Festival, Folkets Bio Malmö, ABF Malmö

Dessa visningar är en del av ÖPPNA MALMÖ, Malmös stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Folkets Bio Malmö arbetar med kulturprojekt inom ramen för denna satsning.

___
INFORMATION IN ENGLISH

TICKET PRICE: 80 SEK 
Only eight tickets are sold per screening. Please make sure to buy your ticket early to ensure you get a place.
More about Panora’s safety measures>> (information is only available in Swedish)

ACCESSABILITY INFO
All films and short film programs will be screened once at Panora's cinema salon 3, where there are approx. 7 wheelchair spaces. Please book space for wheelchair via telephone: 040- 611 20 97

Panora is accessible with wheelchairs. There is an elevator, hearing loop in all theatres, tactile paving and accessible toilets.

More about Panora’s accessibility>>
(information is only available in Swedish)

Event & specialvisningar