Södra Sveriges största arthousebiograf!

Trailer
Trailer
Flykt + samtal
Datum: Tor 12 aug, 2021

[English below]

Vi inviger filmfestivalen med en exklusiv förhandsvisning av den prisbelönta Flykt (Flee) med efterföljande samtal. Inför visningen bjuder vi på dryck och snacks från kl. 17:30 i den nedre foajén. Jonas Poher Rasmussens animerade dokumentär, som skär rakt in i hjärtat och samtiden, har bland annat vunnit det stora jurypriset på Sundance Film Festival 2021 samt Dragon Award Best Nordic Documentary på Göteborg Film Festival. 

Flykt berättar den sanna historien om Amin som tvingas konfrontera sitt förflutna för att säkra sin framtid. Han flydde från Afghanistan till Danmark som ensamresande barn och nu, som 36-åring, är han en framgångsrik akademiker och ska gifta sig med sin pojkvän. Men Amin har hemligheter som riskerar att rasera det liv han har byggt upp. För första gången berättar han hela sin historia för en nära vän.

SAMTAL
Efter filmen följer ett samtal med Daniel Hedlund (forskare med migrationsrättslig inriktning på Juridiska institutionen vid Uppsala universitet). Samtalet kommer att hållas på svenska. 

Daniel Hedlund
Daniel Hedlund har bland annat undersökt ensamkommande barn och ungdomars villkor i asylprövningen, särskilt gällande olika aspekter av trovärdighet, såsom när förföljelse på grund av sexualitet åberopats eller när språkanalys blivit aktuellt. För närvarande forskar Daniel om vad som förenar de ensamkommande barn som beviljas flyktingstatusförklaring, med syftet att bidra till fördjupade insikter om hur rättsliga och sociala normer påverkar migrationsrättslig praktik.

Samtalsledare: Alejandra Pizarro Correa[English]

We inaugurate the film festival with an exclusive pre-premiere screening of the award-winning Flee, followed by a discussion. Drinks and snacks will be served from 17:30 in the downstairs foyer before the screening. Jonas Poher Rasmussen's animated documentary, which cuts straight to the heart and contemporary life, has won the Grand Jury Prize at the Sundance Film Festival 2021 and the Dragon Award Best Nordic Documentary at the Göteborg Film Festival. 

Flee tells the true story of Amin, who is forced to confront his past in order to secure his future. He fled from Afghanistan to Denmark as an unaccompanied minor and now, at the age of 36, he is a successful academic and is getting married to his boyfriend. But Amin has secrets that threaten to ruin the life he has built for himself. For the first time, he tells his full story to a close friend.

TALK
The film is followed by a conversation with Daniel Hedlund (researcher with Migration Law focus at the Department of Law at Uppsala University. The talk will be held in Swedish.

Daniel Hedlund
Daniel Hedlund has examined the conditions of unaccompanied minors in the asylum procedure, particularly with regard to various aspects of credibility, such as when persecution on the grounds of sexuality is invoked or when language analysis has become relevant. Daniel is currently researching what unites unaccompanied minors who are granted refugee status, with the aim of contributing with deeper insights into how legal and social norms influence migration law practice.

Moderator: Alejandra Pizarro Correa

Datum: Tor 12 aug, 2021

Fri entré! | Free admission! 

FILMFAKTA
Regissör: Jonas Poher Rasmussen
Originaltitel: Flygt
Engelsk titel: Flee 
Land: Danmark
År: 2021
Längd: 83 minuter
Språk: Danska, Dari, Engelska, Franska, Ryska
Textning: Svenska
Genre: Dokumentär, Animerad
Åldersgräns: Från 15 år
Skådespelare / Medverkande:  Rashid Aitouganov
Visa på IMDb

Föreställningen presenteras av Antirasistiska Filmdagar.
Tack till TriArt.
Arrangörer: Läs mer här>>

Event & specialvisningar