Södra Sveriges största arthousebiograf!

FRIIS FRAME: Madubuko Diakité presenterad av Canopy
Datum: Mån 30 maj, 2022

[English below]

Välkommen till biograf Panora, den 30 maj för en visning av två tidiga filmer av den svensk-amerikanska filmskaparen, människorättsjuristen och författaren Madubuko Diakité. Kvällen till ära visas Dreams of G (1970) för första gången på en svensk biograf tillsammans med For Personal Reasons (1973). Visningen sker inom ramen för Canopys löpande projekt dwellings, en utställning som tar utgångspunkt i och runt byggnaden Malmgården, inom vilken Canopy huserar. 

”I never considered myself an American filmmaker, I’m just a filmmaker who happened to be born there.”

Diakité som är boende i Malmgården, börjar sin bana som filmskapare i Maj 1968, då han flyttar från New York till Paris, en stad som han snabbt överger mitt under Majrevolten för en vidare resa runtom Syd- och Centraleuropa. Efter en period av resande påminns han om ett tillfälligt möte i New York, med en ung dansk man som uppmuntrat honom att eftersträva sina ambitioner som filmskapare genom att söka sig till Den Danske Filmskolen i Köpenhamn. Väl i Köpenhamn, med ett antagningsbrev i handen, inleder Diakité dock aldrig sina studier på grund av ett tidigare obenämnt krav på 18-månader av språkstudier i danska. Ett ytterligare slumpartat möte leder i stället Diakité till Sverige, där han till slut bosätter sig i Lund och börjar studera vid universitetet. Genom sin medstuderande Navid Raiman, får Diakité lära sig grunderna i filmskapande och han återvänder sedan till New York för vidare studier i film.

I New York, tillsammans med Boris Bodé regisserar Diakité Dreams of G, där hans dåvarande fru Elaine Diakité spelar huvudrollen i ett glidande drömporträtt på Staten Island, med en rytm baserad på sammanflätningen mellan ljud och bild. I For Personal Reasons iscensätts en annan typ av överlappning, där vi hör Diakités egen text och röst, i ett möte med ett narrativ uppbyggt kring en ensam mans politiska uppvaknande och material från medborgarrättsrörelsen i Harlem, New York, Black Panthers och Malcolm X. Filmen spelades in under samma period i New York, men färdigställdes när Diakité återvänder till Lund, delvis med stöd från Sveriges Television. 

Diakités två senare filmer Det Osynliga Folket och den kollektivt producerade En dag på Mårtenstorget, båda med Lund som utgångspunkt, vittnar tillsammans med de två tidiga filmerna inspelade i New York om en översedd men betydande svensk-amerikansk filmskapare, djupt förankrad i sociala frågor, vars produktion ägt rum utanför gränserna av industriell filmskapande, i mellanrummen av public service tillsammans med studenter och vänner. 


[English]

Welcome to cinema Panora, May 30 for a screening of two early films by the Swedish American filmmaker, human rights lawyer and writer Madubuko Diakité. For the first time in a Swedish cinema Dreams of G (1970) will be screened, together with For Personal Reasons (1973). The screening takes place within the framework of Canopy's ongoing exhibition dwellings, which takes it’s point of departure from the building Malmgården, within which Canopy is situated.

”I never considered myself an American filmmaker, I’m just a filmmaker who happened to be born there”.

Diakité, a resident of Malmgården, began his path as a filmmaker in May 1968, as he moved from New York to Paris, a city he quickly left amid the ongoing demonstrations, continuing on a trip around southern and central Europe. After a period of traveling, he is reminded of a brief encounter in New York with a young Danish man who encourages him to pursue his ambitions as a filmmaker by applying to the Danish Film School in Copenhagen. Once in Copenhagen, with a letter of acceptance in hand, Diakité still never begins his studies due to the previously unmentioned requirement of having to undertake 18 months of mandatory Danish language studies. Another seemingly accidental meeting instead leads Diakité to Sweden, where he eventually settles in Lund and begins studies at the university. Through his fellow student Navid Raiman, Diakité learns the basics of filmmaking and then returns to New York for further studies in the field of film.

In New York, together with Boris Bodé, Diakité directs Dreams of G, where his then wife Elaine Diakité plays the lead role in a drifting dream portrait on Staten Island, based on a rhythm between the intertwining of sound and image. In For Personal Reasons, another type of overlap is staged, where we hear Diakité's own text and voice, in a meeting with a narrative built around a lone man's political awakening and material from the civil rights movement in Harlem, New York, the Black Panthers and Malcolm X. 

The film was shot during the same period in New York, but first completed once Diakité returns to Lund, partly with support from Swedish Television.

Diakité's two later films Det Osynliga Folket (The Invisible People) and the collectively produced En dag på Mårtenstorget (A Day at Mårtenstorget), both with Lund as their starting point, together with the two early films shot in New York testify to an overlooked but significant Swedish American filmmaker, deeply rooted in social issues, whose works were produced outside the confines of industrial filmmaking, in the gaps of public service, together with students and friends.

Datum: Mån 30 maj, 2022

Fri entré!
Biljett kan bokas i förväg via Panoras biljettsystem och måste hämtas ut senast en halvtimme innan eventet börjar. Detta kan du göra själv i bokningssystemet eller genom att ringa in till kassan.

FILMFAKTA
Titel: Dreams of G
Regissör: Madubuko Diakité & Boris Bodé
Land: USA
År: 1970
Längd: 8 minuter
Språk: Engelska

Titel: For Personal Reasons
Regissör: Madubuko Diakité
Land: USA, Sverige
År: 1973
Längd: 27 minuter
Språk: Engelska

FRIIS FRAME är en filmpolitisk demokratisatsning av Folkets Bio Malmö, FilmCentrum Syd och ABF Malmö med stöd av Malmö stad, där biograf Panora kostnadsfritt tillgängliggör en visning i veckan åt arrangörer i Skåne med begränsade resurser. Vi tar löpande emot förfrågningar. Läs mer här>>

Event & specialvisningar