Södra Sveriges största arthousebiograf!

FRIIS FRAME: Screening I+I
Datum: Mån 1 nov, 2021

[English below]

Välkommen till en introduktion till dokumentärfilmerna och videoessäerna i (I+I)-samlingen. Introduktionen ges av Oskar Broager Öhrling och kommer att hållas på engelska.

(I+I) är ett pågående projekt bestående av en samling filmer där man undersöker dokumentärfilmens tvärvetenskapliga möjligheter. I denna samling är varje film ett exempel på förhållandet mellan digital bild, arkitektur och forskning.

I början handlar experimenten i (I+I) om filmens navigerande roll, eftersom skärmar och kameror överallt är sammanlänkade av internetaktiviteter.  Det centrala blir att ifrågasätta den dokumentära formens narrativa egenskap i en värld där datorspel, sociala medier och automatisering har blivit en gemensam plats för alla.

Filmerna är en syntes av upphittat material, litteratur och ljud. Klippningen används för att förmedla den kunskap som ärvts i produktionen och reproduktionen av materialet.  Att se (I+I) filmerna tillsammans är därför ett sätt att bidra till en förflyttning från representation till granskning och till ytterligare samarbete och dialog inom filmområdet.

Evenemanget på Panora kommer att bestå av en introduktion till (I+I)-serien och ett urval av kortfilmer som pågår i ungefär en timme.

✦ FILMER ✦
(I+I) Map Pick Banned: Expo70 as Territorial Montage (12:52 min)
(I+I)Research Version (3:13 min)
(I+I) Map Pick Banned (Remix) Osaka Dai Ichome 02/05/2017 Tsutenkaku (2:31 min)
(I+I) Codecical Interference  (15:46 min)
(I+I) Hong Kong -Shenzhen Remix (3:00 min)
(I+I) (Game Over Version) (2:49 min)
(I+I) Editing the Adaption, Transcoding Crime and Punishment (non-director's cut) (12:02 min)


[English]

Introduction to the documentary films and video essays of the (I+I)-collection. The introduction will be held in english by Oskar Broager Öhrling.

(I+I) is a collection of films in an ongoing project investigating the cross-disciplinary possibilities of documentary film. In this collection, each film exists as a proposition on the relation between digital images, architecture and research.

At the outset, the experimentations of (I+I) deal with the navigational role of cinema, as screens and camera severy where are intertwined with internet activities. The core idea is to question the narrative quality of the documentary form in a world where computer games, social media and automation have become generative commons.

The films are synthesizing found footage, literature and sound. Editing is used to negotiate the knowledge inherited in this production. This re-contextualizationof where and how puts focus on the production and reproduction of the material. Thus, screening the (I+I) films to get her is a contribution to a shift from representation to investigation, and towards further cinematic collaborations and dialogue.

The public screening at Panora will consist of an introduction to the (I+I)-series and a selection of short films running for approximately 1 hour.

✦ THE FILMS ✦
(I+I) Map Pick Banned: Expo70 as Territorial Montage (12:52 min)
(I+I)Research Version (3:13 min)
(I+I) Map Pick Banned (Remix) Osaka Dai Ichome 02/05/2017 Tsutenkaku (2:31 min)
(I+I) Codecical Interference  (15:46 min)
(I+I) Hong Kong -Shenzhen Remix (3:00 min)
(I+I) (Game Over Version) (2:49 min)
(I+I) Editing the Adaption, Transcoding Crime and Punishment (non-director's cut) (12:02 min)

Datum: Mån 1 nov, 2021

Gratis inträde!
Biljett bokas i förväg via Panoras biljettsystem och måste hämtas ut senast en halvtimme innan föreställningen. Får du förhinder ber vi dig att avboka din biljett. Detta kan du göra själv i bokningssystemet eller genom att ringa in till kassan.

FRIIS FRAME är en filmpolitisk demokratisatsning av Folkets Bio Malmö, FilmCentrum Syd och ABF Malmö med stöd av Kultur Skåne, där biograf Panora kostnadsfritt tillgängliggör en visning i veckan åt arrangörer i Skåne med begränsade resurser. Vi tar löpande emot förfrågningar. Läs mer här>>

Event & specialvisningar