Södra Sveriges största arthousebiograf!

Trailer
Trailer
Gay Chorus Deep South + Malmö Regnbågskör + samtal
Datum: Sön 22 aug, 2021

[English below]

Malmö Queer Film Festival och Malmö Regnbågskör bjuder in till film, körsång och samtal.

GAY CHORUS DEEP SOUTH 
Som svar på en våg av diskriminerande anti-HBTQI+ lagar i sydstaterna i USA ger sig The San Francisco Gay Men's Chorus och The Oakland Interfaith Gospel Choir ut på en turné med ett budskap om musik, kärlek och acceptans till samhällen och individer som möter intolerans.

Över 300 sångare reste från Mississippi till Tennessee genom North och South Carolina och över bron i Selma, och uppträdde i kyrkor, samhällscentra och konserthus i hopp om att förena folk i tider av konflikt. Resan utmanar även dirigenten Tim och andra körmedlemmar som flydde från södern att konfrontera sina egna rädslor, smärta och fördomar. Det som växer fram är ett mindre splittrat USA, där de gränser som skiljer personer åt – tro, politik, sexuell identitet – mildras genom kraften som musik, mänsklighet och lite drag besitter.

MALMÖ REGNBÅGSKÖR
Malmö Regnbågskör är en HBTQI+ kör som alltid har som mål att bidra med sångglädje för alla. Kören bildades 2015 som HBTQI+ manskör som sjunger trestämmigt: tenor 1, tenor 2 och bas. Idag består kören av cirka 15 medlemmar och efter en lång tid med utomhusrepetitioner och socialt distanserad körsång blir det nu en liten konsert på riktigt!

SAMTAL 
Filmen följs av ett samtal med:
Peter Olsson – Ordförande i Malmö Regnbågskör
Martin Ståhl – Körledare av Malmö Regnbågskör
Axel Repka – Aktiv medlem i Malmö Regnbågskör

Samtalet kommer att hållas på svenska.[English]

Malmö Queer Film Festival and Malmö Rainbow Choir invite you to an afternoon with film, choir singing and a Q&A.

GAY CHORUS DEEP SOUTH 
In response to a wave of discriminatory anti-LGBTQI+ laws in Southern states of the US, the San Francisco Gay Men’s Chorus and The Oakland Interfaith Gospel Choir embark on a tour that brings a message of music, love and acceptance to communities and individuals confronting intolerance.

Over 300 singers traveled from Mississippi to Tennessee through the Carolinas and over the bridge in Selma, performing in churches, community centers and concert halls in hopes of reconciliation in times of difference. The journey also challenges the conductor Tim and other Chorus members who fled the South to confront their own fears, pain and prejudices. What emerges is a less divided US, where the lines that divide us — faith, politics, sexual identity — are mitigated through the soaring power of music, humanity and a little drag.

MALMÖ RAINBOW CHOIR (Malmö Regnbågskör)

Malmö Regnbågskör is a LGBTQI+ choir, singing to give joy through music to everyone. The choir was formed in 2015 as a gay men's choir for three voices: tenor 1 and 2, and bass. Today the choir consists of about 15 members, and after a long time of outdoor rehearsals and socially distant choir singing, there will now be a small concert for real!

Q&A
The film screening is followed by a Q&A with:
Peter Olsson – President of Malmö Regnbågskör
Martin Ståhl – Choir leader of Malmö Regnbågskör
Axel Repka – Active member of Malmö Regnbågskör

The Q&A will be held in Swedish.

Datum: Sön 22 aug, 2021

BILJETTPRIS: 80 kr

FILMFAKTA
Regissör: David Charles Rodrigues
Land: USA
År: 2019
Längd: 100 minuter
Språk: Engelska 
Textning: Otextad
Genre: Dokumentär, Musik
Åldersgräns: Från 15 år
Skådespelare / Medverkande: Tim Seelig, Chris Verdugo, Ashle Blow
Visa på IMDb

Arrangörer: Läs mer här>>

Event & specialvisningar