Södra Sveriges största arthousebiograf!

Kära Eva Lisa + Lisa Lasse + samtal
Datum: Sön 15 aug, 2021

[English below]

Annorlunda tjejer och killar. Filmer och samtal om och med äldre HBTQI+ personer – del 2. Arrangemanget presenteras av RFSL Malmö och FPES.

KÄRA EVA LISA
Regi: Sam Hultin | Sverige 2020 | 35 min | Svensk dialog
Videon Kära Eva-Lisa innehåller brev skrivna till transpionjären Eva-Lisa Bengtson (1932-2018) i mitten av 1960-talet. Tillsammans berättar de historien om Sveriges första klubb för transpersoner – Transvestia. Breven och fotona i videon kommer från det arkiv Eva-Lisa samlade under sitt liv som aktivist och som Sam Hultin fick ta över efter Eva-Lisas bortgång 2018.

Sam Hultin (f. 1982) är konstnär och bor i Stockholm. Hultin har en MA från Konstfack (2012), och arbetar med performance och video utifrån ett intresse för queer historieskrivning. Sedan 2019 driver hen projektet Eva-Lisas monument som på olika sätt lyfter fram transpionjären Eva-Lisa Bengtsons liv och arbete. 

LISA LASSE – 3 filmer av Lasse Persson (Swedish Ecstasy Film)

Att vara två (2020) – 4 min
Bröllopsgästerna väntar i kyrkan medan bruden är kvar på hotellrummet. Inför det som stundar ifrågasätter hon sin identitet och kommer till ett överraskande beslut. Smart, finurlig och rolig animation om att välja rätt.

Visa allt (2016) – 3 min
En tecknad kortfilm om den ultimata striptease-showen där publiken kräver att allt ska avslöjas. Lager på lager blottläggs. Är den innersta sanningen endaste diverse charkuteriprodukter? Om identitet, avslöjanden och krav på äkthet.

Bikini (2004) – 7 min
En finnig ung man är rädd för att komma ut ur omklädningsrummet vid badstranden i den gulprickiga bikini han klätt sig i. Han blir dock uppvaktad av två glada manliga tvillingar som är benägna att överge sin spetsbröstade väninna för denna smala unga "dam".

Lasse Persson har under mer än tre decennier verkat som animationsregissör, animatör och storyboard kreatör i Sverige, Danmark och Kanada. I Kanada arbetade han med Kaj Pindal och Derek Lamb, i Sverige mestadels tillsammans med Per Åhlin, Pennfilm. Lasses skepnad varierar – ibland man, ibland kvinna. Som kvinna heter hon Lisa Tulin.

SAMTAL
Efter filmvisningarna följer ett samtal med Sam Hultin (via Zoom), regissören till Kära Eva Lisa och Ingo Cando från Wotever Malmö. Moderator är Jonas Alexander David (Radio RFSL/RFSL Malmö). Samtalet hålls på svenska.

Ofrivillig ensamhet är en plåga för många äldre. Men på RFSL Malmö har man nu under mer än ett års tid aktivt försökt motverka detta, genom det pågående Seniorprojekt där man vänder sig till ensamma, äldre HBTQI+ personer i Malmö med omnejd. Vad kan vi lära oss av våra äldre community-medlemmar? Och varför är det så viktigt att synliggöra de äldres röster i dagens fortsatt hårda kamp för allas lika rättigheter. RFSL Malmö vill uppmärksamma dessa frågor genom att bjuda in till en spännande eftermiddag som med både film och samtal ägnar sig åt de äldre HBTQI+ personers livsberättelser och upplevelser.

Radio RFSL & SeniorProjekt är en del av RFSL Malmö.
FPES är föreningen för transpersoner.
FPES jobbar för transpersoners rättigheter.
FPES stöttar transpersoner i vardagen.
FPES är för alla transpersoner och närstående.
FPES arbetar med påverkansarbete mot myndigheter och politiker.
I FPES sju avdelningar erbjuds sociala träffar.[English] 

Dear Eva Lisa + Lisa Lasse + Talk

Different girls and boys. Films and talks about and with LGBTQI+ seniors – part 2. The event is presented by RFSL Malmö and FPES.

DEAR EVA LISA
Director: Sam Hultin | Sweden 2020 | 35 min | Swedish dialogue

The video Dear Eva-Lisa is based on letters sent to the trans pioneer Eva-Lisa Bengtson (1932-2018) in the mid 1960ies. together they tell the story of Sweden's first club for trans people - Transvestia. The letters and photos in the video come from the archive that Eva-Lisa created during her life as an activist and that Sam manages since Eva-Lisas passing in 2018.

Sam Hultin (b. 1982) is an artist living and working in Stockholm. They hold an MA from Konstfack (2012) and work with performance and video based on their interest in queer history writing. Since 2019 Sam works with the project Eva-Lisas Monument that in different ways highlights the trans pioneer and lesbian activist Eva-Lisa Bengtson's life and work. 


LISA LASSE – 3 movies by Lasse Persson (Swedish Ecstasy Film)

To be two (2020) – 4 min
The organ play the wedding march. In a church dressed up youngsters and a small clergyman are waiting for the Bridal couple, but they do not show up. Outside the church stands the angry groom alternately looking at his watch and the hotel opposite. The bride is in her hotel room, trying to mobilize enthusiasm for her upcoming wedding. She doesn´t succeed.

Showing it all (2016) – 3 min
An animation showing the ultimate striptease, where the audience demand to see it all… Layer by layer is peeled off. A striptease dancer performs a show with confidence and grace. But she has an audience hard to please. About identity, reveals and the demand on what’s really real.

Bikini (2004) – 7 min
An animation showing the ultimate striptease, where the audience demand to see it all… Layer by layer is peeled off. A striptease dancer performs a show with confidence and grace. But she has an audience hard to please. About identity, reveals and the demand on what’s really real.

Lasse Persson is a maker of Indie Animated Shorts. He has during more than 3 decades been taking assignments as Animation Director, Animator and Storyboard Artist in Sweden, Denmark and Canada. In Canada he was under the direction of Kaj Pindal and Derek Lamb and in Sweden mostly together with Per Åhlin, Pennfilm. Lasse is changeable in appearance - sometimes male, sometimes female. As female, she is called Lisa Tulin.

TALK
After these screenings a talk will follow with Sam Hultin (via Zoom), the director of Kära Eva Lisa and Ingo Cando from Wotever Malmö. Moderator is Jonas Alexander David (Radio RFSL/RFSL Malmö). The talk will be held in Swedish.

LGBTQI+ people over 60 are especially vulnerable to involuntary loneliness when compared with the national average. But RFSL Malmö has taken active steps against this challenge and since more than a year SeniorProjekt has become a new and lively meeting space in Malmö for the older members of the LGBTQI+ community. What can we learn from them? And why is it so important to make the senior voices more heard in an ongoing fight for LGBTQI+ rights? Therefore, RFSL Malmö invites everyone to an exciting afternoon with both film screenings and talks about the touching life experiences and stories of the LGBTQI seniors.

Datum: Sön 15 aug, 2021

Fri entré! | Free admission!

Arrangörer: Läs mer här>>

Event & specialvisningar