Södra Sveriges största arthousebiograf!

Marisol + samtal
Datum: Lör 21 aug, 2021

[English below]

Doc Lounge presenterar en förhandsvisning av dokumentären Marisol med efterföljande panelsamtal.

Sent i livet kommer författaren Fredrik Ekelund ut som transvestit och blir Marisol. Hen påbörjar ett skymningsliv i Köpenhamn där Marisol får fria tyglar och kan leva fullt ut. Men det vilda livet i Köpenhamn med transvännerna börjar snart tära på Marisol. Hens barn börjar undra vem deras pappa egentligen är, är hen två helt olika personer? Minnet av ett trauma från barndomen blir helt avgörande i processen mot att bli hel, mot försoning, med sig själv och med familjen. Marisol är en film om att aldrig sluta växa som människa och om att våga möta sin egen inre sanning.

SAMTAL
Efter filmen följer ett samtal där de medverkande är filmens huvudperson Marisol M samt regissörerna Amanda Erixon Ekelund och Stefan Berg. Moderator är Jonas Pedersen Hardebrant från Doc Lounge. Samtalet hålls på svenska.

Doc Lounge är en innovativ och nyskapande distributions- och visningsorganisation som distribuerar svenska och internationella dokumentärfilmer i hela Norden. I Malmö visar Doc Lounge film på olika ställen i staden men med bas på Babel, där säsongen startar den 31 augusti. Läs mer på Doc Lounges hemsida och Instagram[English]

Doc Lounge presents a pre-premiere screening of the documentary Marisol followed by a panel discussion.

Late in life, the author Fredrik Ekelund comes out as a transvestite and becomes Marisol. They begin a twilight life in Copenhagen where Marisol gets free rein and can live fully. Soon the wild life in Copenhagen starts to erode Marisol. Their children are starting to wonder who their father really is, are they two different people? And the memory of a trauma from childhood becomes crucial in Marisol's process towards becoming whole, towards reconciliation, with oneself and one's family. Marisol is a film about never stop growing as a human being and daring to face your inner truth.

Q&A
The movie screening is followed by a Q&A in which the film's main character Marisol M and the two directors Amanda Erixon Ekelund and Stefan Berg participate. Moderator is Jonas Pedersen Hardebrant from Doc Lounge. The Q&A will be held in Swedish.

Doc Lounge is an innovative distribution and screening organization that distributes Swedish and international documentaries throughout the Nordic region. In Malmö Doc Lounge shows films in various places in the city but based at Babel, where the season starts on 31 August. Read more on Doc Lounge's website and Instagram.

Datum: Lör 21 aug, 2021

BILJETTPRIS: 80 kr

FILMFAKTA
Regissör: Amanda Erixon Ekelund, Stefan Berg
Land: Sverige
År: 2021
Längd: 70 minuter
Språk: Svenska, Danska
Textning: Svenska
Genre: Dokumentär
Åldersgräns: Från 15 år
Skådespelare / Medverkande: 

Arrangörer: Läs mer här>>

Event & specialvisningar