Södra Sveriges största arthousebiograf!

Migration Shorts med diskussion
Datum: Lör 13 apr, 2019

Gästcurator: Saadat Munir, Aks International Minorities Festival
Diskussionen kommer hållas på engelska / The discussion will be in English. 

MQF, tillsammans med gästcurator Saadat Muni, presenterar ett kortfilmprogram med fokus på HBTQ flyktingar och migranter. Vad betyder migration för en queer person? Hur påverkas en flykting av sin sexuella läggning eller sin trans/könsidentitet? Vad betyder film och filmfestivaler för queers i en migrationssituation?

Saadat Munir, grundare av Aks International Minorities Festival i Pakistan och Danmark, presenterar programmet och pratar efter filmerna.
Inbjuden till diskussionen, via Skype, är Yavuz Kurtulmus, grundare av Transition - International Queer Migrant Film festival.

Som gäster kommer Ndelela Kambaja OCH Aaiún Nin (BELONGING) vara på plats för frågor och diskussion.

English:
Migration Shorts – Short Films and Discussion
Guest curator: Saadat Munir, Aks International Minorities Festival
The discussion will be in English.

Short films and discussions focusing on LGBTQ refugees and migrants. What does migration mean for a queer person? How is a refugee affected by their sexual orientation or their trans or gender identity? What do movie and film festivals mean for queers in the context of migration?

Saadat Munir,  founder of Aks International Minorities Festival in Pakistan and Denmark, will introduce the program and discuss.

Yavuz Kurtulmus, the founder of Transition - International Queer Migrant Film Festival will join the discussion via Skype.

Ndelela Kambaja and Aaiún Nin, who made the film BELONGING, will be present for Q&A.

PROGRAM:

THE STREETS ARE OURS: Two Lives Cross in Karachi
Regi:
Michelle Fiordaliso
Land: Pakistan, USA
År: 2016
Längd: 17 minuter
Språk: Engelska, Urdu
Textning: Engelska
Genre: Dokumentär
Skådespelare / Medverkande: Sabeen Mahmud, Fawzia Mirza

Dokumentärfilmen berättar den inspirerande historien om två pakistanska kvinnor: Sabeen Mahmud, grundare av T2F, en lokal i Karachi för olika artister. Det var Sabeen Mahmud som gjorde möjligt att den amerikanska skådespelaren och författaren Fawzia Mirza kunde framträda med sin one-woman-show i Pakistan – en månad före Mahmud blev mördad.

English:
This documentary short tells the inspiring story of two Pakistani women: Sabeen Mahmud, founder of Karachi performance space T2F, who paved the way for American actress/writer Fawzia Mirza to perform her one-woman show across Pakistan, one month before Mahmud's tragic murder.


BROTHER, OMAR MATEEN
Regi: Saad Khan
Land: USA
År: 2016
Längd: 4. 40 min
Språk: Engelska
Textning: Engelska

En queer muslimsk-pakistansk invandrare i USA pratar om Omar Mateen och drar paralleller med sina egna identiteter med Orlando-skyttens. Han uttrycker sina förhoppningar och rädslor, vem han är och vad han står för.

English:
A Muslim queer Pakistani immigrant in the US talks about Omar Mateen, drawing parallels of his own identities with that of the Orlando shooter. The speaker reveles his hopes, his fears, and who he is/what he stands for.


LA CASSETTE MIGRANTE / THE MIGRANT MIXTAPE
Regi: Eli Jean Tahchi 
Land: Kanada
År: 2017
Längd: 22 min
Språk: Engelska, franska, arabiska
Textning: Engelska
Genre: Dokumentär
Skådespelare / Medverkande: Helem Montreal

Arabiska HBTQ- personer skickar filmen THE MIGRANT MIXTAPE TILL Helem Montreal, bestående av en rad inspelade brev. De ber om stöd för att söka asyl i Kanada för att undkomma förföljelse och homofobiskt våld i sina hemländer. En av dem, Adib Mardini, som lyckats bli en flykting i Kanada, berättar om processen som förändrade hans liv.

English:
Arab LGBT individuals send Helem Montreal THE MIGRANT MIXTAPE, a series of recorded letters. They are asking for support to seek asylum in Canada in order to escape persecution and homophobic violence in their country of origin. One of them, Adib Mardini, having managed to become a refugee in Canada, tells us about the process that changed his life.
 


BELONGING 
Regi: Ndelela Kambaja, Katrin Herche
Längd: 6.40 min
Språk: Engelska, portugisiska, arabiska
Textning: Engelska
Genre: poesi
Skådespelare / Medverkande: Aaiún Nin, Amissa Hemmel

BELONGING är en abstrakt visualisering av en dikt av Aaiun Nin, som tar itu med frågor om att hitta sig själv och koppling till sina rötter, genom att använda symboliken av orangefärgade rosor. Filmen berättar en historia om diasporans barn som försöker hitta en plats fdär de kan höra till och känna sig hemma i västvärlden, samtidigt som de håller fast vid de värderingar som de fått av sina förfäder.
Filmen kan förstås på många sätt och ljudet är viktigt eftersom det hjälper till att navigera genom de känslor som uppstår när man tittar.

English:
BELONGING is an abstract visualization of a poem by Aaiun Nin, tackling issues of finding one's self and the connection to one's roots through the use of the symbolism of orange roses. It tells a story about children of the diaspora as they try to find a place of belonging and feeling home in the western world while holding on to the values taught to them by their ancestors. 

The film can be understood in many ways and the sound is vital as it helps to navigate through the feelings that arise while watching.

Datum: Lör 13 apr, 2019

Kl 15:15

Fri entré

Arrangör: Malmö Queer Film festival/Folkets Bio Malmö i samarbete med ABF Malmö, FilmCentrum Syd

Event & specialvisningar