Södra Sveriges största arthousebiograf!

Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i film och rörlig bild
Datum: Ons 28 nov, 2018

Välkomna till vårt medleyseminarium ”Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i film och rörlig bild”.

‍Vi vill bjuda in nationella minoritetsorganisationer, filmorganisationer, filmskolor och representanter från offentlig sektor där dessa medverkar tillsammans i ett samtal kring nationella minoriteter i Sverige, och hur dessa kan inkluderas och representeras mer i film och rörlig bild. 

‍Seminariets hållpunkter är:

- Introduktion av Malin Nygren från SFI (Svenska filminstitutet) presenterar sin organisations övergripande strategi och mål kring nationella minoriteter. Kajsa Lindfors från Region Skåne kommer att berätta om det regionala arbetet kring nationella minoriteter och vad den nya lagen rörande dessa grupper innebär för kommuner och landsting.

- Nationella minoritetsorganisationer presenterar sin verksamhet och diskuterar film som verktyg för att synliggöra strukturer som minoriteter möter.

Filmorganisationer och representanter från filmskolor presenterar sin verksamhet och berättar om förutsättningar och möjligheter inom film.

Mot slutet av seminariet ges möjlighet för både deltagare och publik att ställa frågor till varandra.

‍Avslutningsvis: Mingel och musik.

Datum: Ons 28 nov, 2018

Kl: 14:00 - 16:00

Festivalens hemsida:
www.teharafilmfestival.se

Arrangörer: Tehara Media, ARF, Folkets Bio Malmö / Panora, ABF Malmö.

Event & specialvisningar