Södra Sveriges största arthousebiograf!

Nordic Lights – kortfilmspaket av MIX CPH
Datum: Sön 22 aug, 2021

[English below]

MIX COPENHAGEN presenterar ett kortfilmsprogram med fokus på filmer från de nordiska länderna.

XY
Regi: Anna Karín Lárusdóttir | Island | 2019 | 15 minuter | Isländskt tal, engelsk text 
Lísa kämpar med sin kropp tills hon finner förståelse hos sin tidigare bästa vän.

BROTHER
Regi: Isabella Carbonell | Originaltitel: Bror | Sverige | 2019 | 15 minuter | Svenskt tal, engelsk text
Nico och Khalid pratar om att vara mer än bara vänner, men är Nico modig nog att agera på sina känslor?

DON'T, KISS .MOV 
Regi: Fabio Liberti, Carl Olsson | Sverige | 2019 | 8 minuter | Ingen dialog
En duett om kärleken mellan två personer i sin mest enkla och igenkännbara form.

THE HALF WALL
Regi: Ida H. Eldøen | Originaltitel: Väggen | Norge | 2019 | 6 minuter | Norskt tal, engelsk text
En sann berättelse om hur svårt det är att kommunicera och hur det ibland kan leda till fåniga missförstånd.

THE CONFIRMATION
Regi: Marie Louise Damgaard | Originaltitel: Konfirmanden | Danmark | 2019 | 18 minuter | Danskt tal, engelsk text
Det är Mathias konfirmation. Mathias är transsexuell och hans mamma gör allt för att skydda honom, men vem handlar den här dagen egentligen om?

OF ASKA
Regi: Myra Sofia Hild | Originaltitel: Ur Aska | Sverige  | 2019 | 7 minuter | Svenskt tal, engelsk text
Två kvinnor lever lyckligt tillsammans i en skog men när den ena börjar förändras måste den andra fatta ett beslut.

BABYDYKE
Regi: Tone Ottilie | Originaltitel: Babylebbe | Danmark | 2019 | 20 minuter | Danskt tal, engelsk text
Medan hon försöker navigera i det queera communityts sociala koder, följer 16-årige Frede med sin storasyster till en technofest för att vinna tillbaka sitt ex.


MIX COPENHAGEN startade 1986 och är nu Danmarks äldsta årliga och fortfarande aktiva filmfestival och en av världens äldsta HBTQI+ filmfestivaler. Det är en ideell förening som drivs av passionerade HBTQI+ filmälskare som ägnar sin fritid åt att göra MIX COPENHAGEN till ett spektakulärt event inte bara för HBTQI+-miljön, utan även för hela Köpenhamn och långt utanför stadens gränser. Deras mål är att visa ett brett utbud av filmer som tänjer på genus och bryter sexuella gränser, påverkar genusdebatten och speglar en mångfaldig värld. I år äger festivalen rum den 22 till den 31 oktober.[English]

MIX COPENHAGEN presents a short film programme with a focus on films from the Nordic countries.

XY
Director: Anna Karín Lárusdóttir | Iceland | 2019 | 15 minutes | Icelandic with English subtitles
Lísa is struggling with her body when she finally finds a compassionate ear in her estranged best friend.

BROTHER
Director: Isabella Carbonell | Original title: Bror | Sweden | 2019 | 8 minutes | Swedish with English subtitles
Nico and Khalid discuss taking their friendship to the next level, but does Nico have the courage to act on his feelings.

DON'T, KISS .MOV 
Director: Fabio Liberti, Carl Olsson| Sweden | 2019 | 15 minutes | No dialogue
A duet about the love between two people in its most simple and recognizable form.

THE HALF WALL
Director: Ida H. Eldøen | Original title: Väggen | Norway | 2019 | 6 minutes | Norwegian with English subtitles
A true story about the difficulties of communication and how it sometimes leads to silly misunderstandings.

THE CONFIRMATION
Director: Marie Louise Damgaard | Original title: Konfirmanden | Denmark | 2019 | 18 minutes | Danish with English subtitles
It’s Mathias’ confirmation. Mathias is transgender and his mother does everything to protect him, but who is this day really about?

OF ASKA
Director: Myra Sofia Hild | Original title: Ur Aska | Sweden | 2019 | 7 minutes | Swedish with English subtitles
Two women live happily together in a forest but when one begins to change the other has a decision to make.

BABYDYKE
Director: Tone Ottilie | Original title: Babylebbe | Denmark | 2019 | 20 minutes | Danish with English subtitles
While navigating the codes of the queer community, 16-year-old Frede follows her older sister to a party to try and win back her ex-girlfriend.

MIX COPENHAGEN started in 1986 and is now Denmark's oldest annual and still active film festival, as well as one of the world's oldest LGBTQ+ film festivals. They are a voluntary association run by passionate LGBTQ+ film lovers who spend their free time making MIX COPENHAGEN a spectacular event not only for the LGBTQ+ environment, but also for the whole of Copenhagen and far beyond the city limits. Their goal is to show a wide range of films that bend gender and break sexual boundaries, influence the gender debate and reflect a diverse world. This year the festival takes place 22-31 October.

Datum: Sön 22 aug, 2021

Fri entré! | Free admission! 
Biljettsläpp i mitten av juli.

Arrangörer: Läs mer här>>

Event & specialvisningar