Södra Sveriges största arthousebiograf!

Panelsamtal: Vart är Latinamerika på väg?
Datum: Mån 25 jan, 2016

Nya utmaningar väntar för folken i Latinamerika som har stor betydelse för demokratin i framtiden. Ett panel bestående av fyra sakkunniga kommer att diskutera och reflektera kring den komplexa Latinamerikanska samtiden. Vart är regionen på väg? Vilka är riskerna? Vilka är aktörer?

I drygt ett årtionde har en del av den latinamerikanska kontinenten röstat fram regeringar som strävat efter att utöka den statliga närvaron i politiken, och utnyttjat de goda ekonomiska konjunkturerna genom införandet av lagar och satsningar med fokus på sociala rättigheter. En del analytiker menar idag att dessa mer eller mindre progressiva regeringar nått en gräns i denna strävan och inte heller lyckats med att förnya och fördjupa de demokratiska processerna. Man befarar motreaktioner som leder till konservativa regeringar som nedmonterar progressiva reformer.

Samtidigt har gigantiska ekonomiska projekt inom gruvindustrin, oljeutvinningen i Amazonas, och storskaligt jordbruk/monokultur, oerhörda och genomgripande konsekvenser: sociala, ekonomiska, territoriella och miljömässiga. Många lokalsamhällen motsätter sig denna form av överexploatering av naturresurserna. Motståndet kväses ibland med subtila metoder, ibland med rent och ohämmat våld.

I Centralamerika är våldet påfallande, och toppar internationella index. Flera länder i Centralamerika har svaga samhällsinstitutioner och således stora svårigheter att bekämpa den grova kriminaliteten som följer de djupa socioekonomiska orättvisorna.

Colombia uppvisar ytterligare en aspekt av vikt i det latinamerikanska perspektivet: det möjliga och i så fall nära förestående fredsavtalet som många hoppas ska sätta stop på den mest långvariga väpnade konflikten i hela kontinenten.

Slutligen, Kuba, som länge varit exkluderad från det Latinamerikanska samfundet, är idag återintegrerad i regionen – vilket fullständigas av de återupptagna diplomatiska relationerna med USA.

Medverkande i panelen:

Carmen Valer – aktivist från Perú engagerad i solidaritetsrörelser och feminismen med koppling till Latinamerika. Numera är lärare på solidaritets- och miljörörelsens folkhögskola i Österfärnebo. 

René Vázquez Díaz – författare och kulturjournalist från Kuba som är bosatt i Sverige. Han är bland annat upphovsman till Kubatrilogin – Hägringens tid, Kärleksblommans ö och Dårskap och kärlek, men han har också skrivit böcker om Fredrika Bremer och Artur Lundkvist.

Francisco Contreras - är ordförande i Solidaritetshuset och har varit det i Latinamerikagrupperna. Han är debattör och aktivist för mänskliga rättigheterna och klimaträttvisa. Han är redaktör för två böcker om Latinamerika, "11/9 -30 år sedan statskuppen i Chile" och "Latinamerikanska röster - vårt Amerika i rörelse".

Erik Halkjaer - journalist med världen som arbetsfält. Sedan februari 2015 är han även chefredaktör och ansvarig utgivare för det digitala magasinet Omvärlden. Eriks journalistiska fokus ligger på mänskliga rättigheter, bistånd och sociala frågor, i synnerhet i Latinamerika och Afrika. Han har följt utvecklingen i framför allt i Centralamerika sedan 1990-talet.

Datum: Mån 25 jan, 2016

kl 18:30-20:30

Fri entré.

Facebook-event >>  

Arrangör: Latinamerika i fokus, Folkets Bio Malmö, ABF Malmö.

Event & specialvisningar