Södra Sveriges största arthousebiograf!

Performance: Moder Jord är en transkvinna/ Mother Earth is a Transwoman
Datum: Lör 13 apr, 2019

Ett audiovisuellt performance och studie i läkande processer, med extra fokus på vibrationer och transhälsa av RÖTA konstduo https://www.instagram.com/rota.art.duo/

Vi bjuder in publiken till en presentation av vårt projekt Moder Jord är en transkvinna (ursprunglig titel Mother Earth is a trans woman). Det är ett projekt grundat i teorier om vibrationer som läkande processer och som en reaktion på det dysfunktionella, otillräckliga sjukvårdssystem som vi transpersoner mer än ofta kommer i kontakt med. Vi vill göra det möjligt för folk att undersöka nya sätt att förstå vikten och processen av psykiskt läkande och (trans)formationen av en själv och ens gemenskap eller community.  Vi vill dekonstruera och återuppbygga ett koncept av Moder Jord i vilket spiritualitet är ett progressivt och enande koncept i kontrast till de reaktionära tendenser i det moderna förflutna. 

English:
An audio visual performance and study in healing processes, with special focus on vibrations and trans health by RÖTA art duo 
https://www.instagram.com/rota.art.duo/

We invite the audience to a presentation of our project Mother Earth is a trans woman. It’s a project founded on theories of vibrations as healing processes and as a reaction to the dysfunctional, insufficient health care system that we trans people more than often come up against. We want to make it available for people to examine new ways to understand the process and importance of healing and (trans)formation of one self and as a community. We want to deconstruct and rebuild a concept of Mother Earth in which spirituality is a progressive and unifying concept in contrast to the reactionary tendencies of the modern past.

Datum: Lör 13 apr, 2019

Kl: 21:00

Fri entré

Arrangörer: Malmö Queer Film festival/Folkets Bio Malmö i samarbete med ABF Malmö, FilmCentrum Syd

Event & specialvisningar