Södra Sveriges största arthousebiograf!

Tider & biljetter
Tider & biljetter
Queer Moving History – del två + samtal
Datum: Sön 15 aug

[English below]

Från Frigörelse till Transmilitans – dokument från queerkampen i Sverige.

Filmprogrammet uppmärksammar queerpolitisk kamp och priderörelsens historia i Sverige, från 1979 till idag. Vi får följa med på demonstrationer, festivaler, aktioner och upptåg som fört den queera kampen framåt, utåt och inåt. Här är rosa ballonger som sprids med vinden, knutna nävar och glada sånger, lesbisk kamp, queerfeminism, transmilitans, Sveriges modigaste man i täten för en göteborgsk frigörelsedemonstration och berättelsen om när Sundsvall blev Queersvall. Här är anti-äktenskapsaktivister och svartrosa regnbågar. Här är spåren som leder till nuet och inspiration för framtiden. 

FILMER

  • Sommarfakta SVT: Homosexuella Frigörelsehelgen Göteborg
  • Frigörelsedemonstration Stockholm
  • Ljusmanifestation Göteborg
  • Dokumentation från SAPMI Pride

SAMTAL
Visningen avslutas med samtal som leds av Anna Linder (SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images) och Olov Kriström (QRAB – Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek).


Visningen är en del av Malmö Konstmuseums program till WorldPride 2021. Programmet genomförs med stöd av Holger och Thyra Lauritzens stiftelse och har satts samman av Anna Linder (SAQMI) och Olov Kriström (QRAB). SAQMI, The Swedish Archive for Queer Moving Images, är Sveriges första arkiv och plattform för queer rörlig bild. QRAB, Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek, samlar, bevarar och sprider all sorts dokumentation av queer kamp och kultur.[English]

From liberation to trans militancy – documents from queer struggles in Sweden.

This film programme highlights queer struggles and the history of the Pride movement in Sweden, from 1979 to the present. We are invited to join in demonstrations, festivals, actions and escapades that have moved queer issues forward, outward and inward. Here are pink balloons blowing in the wind, raised fists and gay songs, lesbian struggle, queer feminism, trans militancy, Sweden's bravest man leading a liberation march in Gothenburg and the story of when Sundsvall became Queersvall. Here are anti-marriage activists and pink and black rainbows. Here are the traces that lead to the present and inspiration for the future.

FILMS

  • Sommarfakta SVT: Homosexuella Frigörelsehelgen Göteborg
  • Frigörelsedemonstration Stockholm
  • Ljusmanifestation Göteborg
  • Dokumentation från SAPMI Pride


TALK

The screening ends with a discussion led by Anna Linder (SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images) and Olov Kriström (QRAB – Queer Movement Archive and Library).


This screening is a part of Malmö Art Museum’s programme for WorldPride 2021. The programme is realized with support from the Holger and Thyra Lauritzen Foundation and has been curated by Anna Linder (SAQMI) and Olov Kriström (QRAB). SAQMI, The Swedish Archive for Queer Moving Images, is Sweden’s first archive and platform for queer moving images. QRAB, The Archives and Library of the Queer Movement, collects, preserves and makes available all forms of documentation on queer struggles and culture.

Datum: Sön 15 aug

Fri entré! | Free admission!
Biljettsläpp i mitten av juli.

Arrangörer: Läs mer här>>

Event & specialvisningar