Södra Sveriges största arthousebiograf!

Tider & biljetter
Tider & biljetter
Queer Stories from Central Asia and South Caucasus + Q&A
Datum: Lör 20 apr

Malmö Queer Filmfestival bjuder in till ett kortfilmsprogram och Q&A med Tolganay Talgat och Saltanat Shoshanova. Filmerna visas med engelsk textning och diskussionen är på engelska.

Välkommen på filmvisning och en bokpresentation av Unit, ett nätverk av journalister och aktivister som fokuserar på HBTIQ+-frågor. Unit är en del av n-ost, en tysk ideell organisation baserad i Berlin. Unit syftar till att etablera långsiktiga och konstruktiva partnerskap mellan journalister, aktivister, media och organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och marginaliserade grupper. Under evenemanget kommer de att dela med sig av arbete som Unit-partners i de tre regionerna har producerat med deras stöd under 2023.

En presentation av boken Queer Stories from Central Asia, Eastern Europe, and South Caucasus skapad av Unit, som är en samling berättelser som fångar verkligheten, kampen och glädjen hos queera samhällen i Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Uzbekistan och Ukraina.

INFLUENCE
Regi: Greta Harutyunyan för Chai Kana / Armenien / 2023 / 25 min / Språk: Ryska, Georgiska / Undertexter: Engelska 
Leo är en standup-artist från Armenien som inte är rädd för att prata om ämnen som har varit tabu i åratal. Armeniska medier har "koloniserats" av utländska medier i årtionden. Ryskt medieinflytande har alltid varit betydande, särskilt inom komedi. Komedishower översvämmades av diskriminerande tal och sexism och homofobi var en integrerad del av skämten. Leo är en ståuppare från Armenien som använder sin rutin för att ta upp frågor som länge har varit tabubelagda.

NIKITA: STAGE AS A SHELTER
Regi: Tekla Tevodorashvili för Chai Kana / Georgien / 2022 / 13 min / Språk: Georgiska / Undertexter: Engelska 
Denna korta dokumentär utforskar en ny våg av queerness i Georgien och hur musik kan användas som ett sätt att frigöra marginaliserade människor. Att vara en queer artist i Georgien är fortfarande problematiskt på grund av den djupt rotade homofobin i landet. Nikita, med en extraordinär stil och en komplex personlighet, är för närvarande den enda öppet queera artisten i Georgien. Intervjun, som utforskar Nikitas värld och tar upp begreppet musik som en säker plats, spelades in i en övergiven byggnad, som kan betraktas som en symbol för queera platser i Georgien, eftersom det alltid är där de flesta inom HBTQ+-gruppen lever i skuggorna. NIKITA: Stage as a shelter följer den kreativa processen med att skapa en låt om ett säkert utrymme, som skapades specifikt för denna dokumentär.

BEHIND THE MASK: CONTEMPORARY DRAG CULTURE IN KAZAKHSTAN
Regi: Tolganay Talgat för Unit / Kazakhstan / 2023 / 30 min / Språk: Ryska, Kazakiska / Undertexter: Engelska 
Dragscenen i Kazakstan växte fram i slutet av 90-talet och upplever nu en ny våg av popularitet. I Tolganay Talgats dokumentär berättar konstnärer och artister i olika åldrar, med olika etnicitet och av olika kön hur de hittar sitt sätt att uttrycka sig och utöva aktivism genom drag. Trots fördomar fortsätter dragkulturen att locka ny publik och stödja queersamhället.


[English]

Queer Stories from Central Asia and South Caucasus, and Q&A with Tolganay Talgat and Saltanat Shoshanova. All films will be screened with English subtitles and the Q&A will be in English.

Welcome to a film screening and a book presentation by Unit, a network of journalists and activists focusing on LGBTIQ+ topics. Unit is a part of n-ost, a German NGO based in Berlin. Unit aims to establish long-term and constructive partnerships among journalists, activists, media, and organizations working on human rights and marginalized communities. During the event, they will share work that Unit partners in the three regions have produced with their support in 2023.

A presentation of the book Queer Stories from Central Asia, Eastern Europe, and South Caucasus created by Unit, which is a collection of stories capturing the realities, struggles, and joys of queer communities in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Uzbekistan, and Ukraine. More information about Unit>>

INFLUENCE
Director: Greta Harutyunyan for Chai Kana / Armenia / 2023 / 25 min / Language: Russian, Georgian / Subtitles: English
Leo is a stand-up artist from Armenia who is not afraid to talk about topics that have been taboo for years. Armenian media has been "colonized" by foreign media outlets for decades. Russian media influence has always been significant, especially in comedy. Comedy shows were flooded with discriminatory speech and sexism and homophobia were an integral part of jokes. Leo is a stand-up artist from Armenia, who uses his routine to address issues that have long been taboo.


NIKITA: STAGE AS A SHELTER
Director: Tekla Tevodorashvili for Chai Kana / Georgia / 2022 / 13 min / Language: Georgian / Subtitles: English
This short documentary explores a new wave of queerness in Georgia and how music can be used as a way of liberating marginalized people. To be a queer artist in Georgia is still problematic due to entrenched homophobia in the country. Nikita, with extraordinary style and a complex personality, is currently the only openly queer artist in Georgia. The interview that explores Nikita’s world and unpacks the concept of music as a safe space, was shot in an abandoned building, which can be considered a symbol for queer spaces in Georgia, as it’s always most of the LGBTQ+ community lives in the shadows. NIKITA: Stage as a shelter follows the creative process of creating a track about a safe space, which was specifically created for this documentary.


BEHIND THE MASK: CONTEMPORARY DRAG CULTURE IN KAZAKHSTAN
Director: Tolganay Talgat for Unit / Kazakhstan / 2023 / 30 min / Language: Russian, Kazakh / Subtitles: English
Kazakhstan's drag scene emerged in the late 90s and is now experiencing a new wave of popularity. In Tolganay Talgat's documentary, artists and performers of different ages, ethnicities, and genders share how they find ways to self-expression and activism in drag. Despite facing prejudice, drag culture continues to attract new audiences and support the queer community.


Datum: Lör 20 apr

Kl 17.15

Fri entré!
Biljett bokas i förväg via Panoras biljettsystem och måste hämtas ut senast en halvtimme innan visningen börjar. Får du förhinder ber vi dig att avboka din biljett. Detta kan du göra själv i bokningssystemet eller genom att ringa in till kassan.

TILLGÄNGLIGHET
Alla filmer / kortfilmsprogram visas en gång i Panoras Salong 3, som har ca. 7 rullstolsplatser. Rullstolsplats bokas via telefon: 040–611 20 97

Biografen Panora har hiss för rullstolar och barnvagnar, hörslingor i alla salonger, ledstråk och tillgänglighetsanpassade toaletter. För mer info om tillgänglighet på Panora>>

Arrangörer: Malmö Queer Film festival, Folkets Bio Malmö, ABF Malmö

___
INFORMATION IN ENGLISH

If you need help, please contact cinema Panora: kassa@panora.se, telephone/ticket sale: 040 – 611 20 97 or Malmö Queer Film festival: mqf@panora.se

Free entrance!
Tickets can be booked in advance here>> and need to be collected at least half an hour before the event. If you are unable to attend, please cancel your booking. You can do this yourself in the booking system or by calling the box office.

ACCESSIBILITY INFO
All films and short film programs will be screened once in Panora's cinema salon 3, where there are approx. 7 wheelchair spaces. Please book space for wheelchair via telephone: 040 – 611 20 97

Cinema Panora is accessible with wheelchairs. There is an elevator, hearing loop in all theatres, tactile paving and accessible toilets. More about Panora’s accessibility>> (Information is only available in Swedish, if you need information in English, please call 040 – 611 20 97)

Event & specialvisningar