Södra Sveriges största arthousebiograf!

Rafiki
Datum: Sön 14 apr, 2019

Kena skejtar fram på gator som bubblar av skvaller och aktivitet i de livliga kvarteren i utkanten av den kenyanska huvudstaden.
Kena är akademiskt begåvad och spenderar sin fritid med att spela fotboll och hänga på kafé med vännen Blacksta och hans gäng som ser henne som ”en av killarna”.

När Kena och får syn på den karismatiska Ziki uppstår klassisk filmkärlek. Kena och Ziki kommer snabbt varandra nära trots att deras fäder är politiska rivaler i det kommande valet och att de tvingas smyga med sin kärlek. Hatet eskalerar när ryktet om dem sprids och sammanfaller med homofoba predikningar i den lokala kyrkan.

RAFIKI är en viktig påminnelse om hur verkligheten ser ut för många lesbiska runt om i världen. RAFIKI valdes som första Kenyanska film ut för att visas på prestigefyllda filmfestivalen i Cannes. När detta uppmärksammades i Kenya totalförbjöd den kenyanska filmcensuren filmen “på grund av dess homosexuella tema och tydliga intention att förorda homosexualitet i Kenya i strid mot lagen och dominerande värderingar bland kenyaner“.

Wanuri Kahiu har beskrivit sin vision för framtidens afrikanska film som ”Afrobubblegum”, och berättelsen om skejtaren Kena och den fantastiska Ziki är just en film som är omedelbart söt och färgglad, men också klistrar sig kvar i tankarna. 

English:  
In the lively neighborhoods on the outskirts of the Kenyan capital, Kena is skating the streets that are bubbling with gossip and activity. Kena is academically gifted and spends her free time playing football and hanging out at a coffee shop with her friend Blacksta and his gang, who see her as "one of the guys."

When Kena and lays her eyes on charismatic Ziki, classic film love arises. Kena and Ziki quickly get closer even though their fathers are political rivals in the upcoming election and they have to keep their love a secret. As rumors of them spread and coincide with homophobic sermons in the local church, hatred escalates.

RAFIKI is an important reminder of what reality looks like for many lesbians around the world. RAFIKI was chosen as the first Kenyan movie to appear at the prestigious Cannes Film Festival. When this was highlighted in Kenya, the Kenyan film censorship put a total ban on the film "because of its homosexual theme and clear intention to advocate homosexuality in Kenya in violation of the law and dominant values of Kenyans."

Wanuri Kahiu has described her vision for future African films as "Afrobubblegum" and the story of skater Kena and the extravagant Ziki is a film that is immediately sweet and colorful, but also sticks in the mind.

Datum: Sön 14 apr, 2019

Kl: 18:45

Biljettpris: 80 kr

FILMFAKTA
Regissör: Wanuri Kahiu
Land: Kenya, Sydafrika, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Norge
År: 2018
Längd: 83 minuter
Språk: Engelska, Swahili
Textning: Engelska
Skådespelare / Medverkande: Sheila Munyiva, Samantha Mugatsia, Nice Githinji, Muthoni Gathecha, Neville Misati, Vitalis Waweru, Charlie Karumi 

Arrangörer: Malmö Queer Film festival/Folkets Bio Malmö i samarbete med ABF Malmö, FilmCentrum Syd

Event & specialvisningar