Södra Sveriges största arthousebiograf!

RFSU bokrelease: Handson
Datum: Tis 24 okt, 2017

Inom ramen för projektet Sexuell hälsa och migration har RFSU Malmö KCS tagit fram handboken HANDSON - ett kunskapsunderlag om sexuell hälsa för personal som möter unga migranter.

Handson innehåller en mängd konkreta tips och handfasta råd om hur vi kan arbeta med sexuell hälsa i mötet med unga migranter. Handson vilar på den mångåriga erfarenhet RFSU Malmö KCS har av att utbilda och handleda yrkesverksamma inom bland annat HVB för ensamkommande unga.

På releasen kommer ni också att få ta del av en presentation av Västra Götalandsregionens metodbok SRHR på HVB som erbjuder stöd i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på HVB. Metodboken kan användas som faktabok av personal på HVB och även av den som anordnar kompetenshöjande insatser kring SRHR.

http://www.rfsu.se/malmo

Datum: Tis 24 okt, 2017

kl 13:00 – 16:00 i vår övre foajé

Fri entré.

Anmälan: Senast den 17/10 till anette.grander@rfsu.se

Arrangör: RFSU Malmö

Event & specialvisningar