Södra Sveriges största arthousebiograf!

Slut or Nut: The Diary of a Rape Trial
Datum: Fre 8 mar, 2019

Slut or Nut: The Diary of a Rape Trial är en dokumentär som följer Mandi Gray navigerandes genom rättsystemet efter ett sexuellt övergrepp. Genom Mandi's berättelse undersöker filmen hur det är att anmäla en våldtäkt och de olika valen för överlevare. Kommer rättsystemet någonsin kunna ge rättvisa åt dem som upplever sexuellt våld? Vad kan förändra för att göra systemet bättre? 

Som avslutning av internationella kvinnodagen bjuder Amnesty Malmö Kvinnorättsgrupp (Amnesty Women's Rights Group) in till gratis visning av Kelly Showkers prisbelönta film. 

I samband med detta presenterar vi Amnestys petition för införandet av en samtyckeslag i Danmark. Rättsväsendets hantering av sexuellt våld är ett globalt problem. Vi tycker att regeringen på andra sidan bron, där frågan är het på agendan, ska följa Sveriges exempel och ta ett steg närmare trygghet och rättvisa.

Ses där! 

 -------------------- 
 

English

"Slut or Nut: The Diary of a Rape Trial" is a documentary following activist Mandi Gray as she navigates the legal system after a sexual assault. Using Mandi's story, the film examines what it is like to report rape and different options for survivors. Will the legal system ever be able to give "justice" to those who experience sexual violence? What can we change to make the system better? 

To finish off  International Women's day, the Women's Rights Group of Amnesty Malmö invites to a free screening of Kelly Showkers awarded movie. 

In connection to this, we present Amnesty's petition for the introduction of a consent law in Denmark. The judicial system way of dealing with sexual violence is a global problem. The question is  think that the government on the other side of the bridge, where the issue is hot on the agenda, should follow Sweden's exapmle and take a step towards more security and justice. 

Datum: Fre 8 mar, 2019

Kl: 18:15

Gratis visning
Arrangör: Kvinnorättsgrupp Amnesty

Event & specialvisningar