Södra Sveriges största arthousebiograf!

The Artist & the Pervert + samtal
Datum: Fre 13 aug, 2021

[English below]

RFSU bjuder in till en visning av dokumentären The Artist & the Pervert samt kortfilmerna Szenzus och Dear Condom II med efterföljande samtal.

THE ARTIST & THE PERVERT
Filmen utforskar relationen mellan en berömd österrikisk kompositör (Georg Frederick Haas) och en känd afroamerikansk kinkpedagog (Mollena Williams-Haas). Samtidigt som de blir förälskade ger de sig ut på en kontroversiell resa mot ett radikalt självbestämmande som berör frågor om ras, sexualitet, politik och maktförhållanden. Vissa kallar dem perversa, andra revolutionära.

Förfilm: RFSU x KORNÉL – SZENZUS
Regi: Marcus Lundin | 30 sekunder | Medverkande: Kornél Kovács

Bra sex börjar i hjärnan: En blick, en touch, en smak eller bara en doft kan tända oss - för att sex börjar med våra sinnen. Människor i Norden avslöjade vilka ljud som tänder dem. Dessa ljud blev grunden för Szenzus av Kornél Kovács, en låt som är gjord för att inspirera fler människor att känna in sin kropp och väcka liv i sina sinnen för att uppleva bättre sex. Kampanjen Sounds of lust är producerad av House of Radon på uppdrag av RFSU AB.

Förfilm: DEAR CONDOM  II 
Regi: Marcus Lundin | 3 minuter | Medverkande: Gabriella Engdahl, Peter Lundhall 

Många har önskningar och nojor kring sex som kan vara svåra att uttrycka. I den interaktiva kortfilmen Dear Condom II får vi följa ett emotionellt och laddat första möte mellan två personer. Du som tittar kan följa med i huvudpersonernas tankar från två olika perspektiv. Dear Condom II är producerad av House of Radon på uppdrag av RFSU AB.

SAMTAL
Efter filmvisningen välkomnar vi (digitalt) Mollena Williams-Haas till ett eftersnack om The Artist & the Pervert där vi fortsätter diskussionen om kink, sexualitet och hur parets relation har påverkats av filmen. Williams-Haas är en amerikansk författare, BDSM-pedagog, skådespelare och tidigare "International Ms. Leather"  (2010).[English]

RFSU invites you to a screening of the documentary The Artist & the Pervert and the shorts Szenzus and Dear Condom II with a following discussion.

THE ARTIST & THE PERVERT
The movie explores the relationship between famous Austrian composer Georg Frederick Haas and renowned African-American kink-educator Mollena Williams-Haas. As they fall in love, they embark on a controversial journey towards radical self-determination that touches on matters of race, sexuality, politics and power relations. Some call them perverted, others revolutionary.

Pre-film: RFSU x KORNÉL – SZENZUS
Director: Marcus Lundin | 30 seconds | Starring: Kornél Kovács
Great sex starts in the brain: A look, a touch, a taste, or just a scent can turn us on – because sex starts with our senses. People in the Nordics revealed what sounds turn them on. These sounds became the foundation for Szenzus by Kornél Kovács, a soundtrack made to inspire more people to tune into their bodies and awaken their senses for the sake of better sex. The Sounds of lust-campaign is produced by House of Radon on behalf of RFSU AB.

Pre-film: DEAR CONDOM  II 
Director: Marcus Lundin | 3 minutes | Starring: Gabriella Engdahl, Peter Lundhall 
Many have desires and anxieties about sex that can be difficult to express. In the interactive short film Dear Condom II, we get to follow an emotional and charged first meeting between two people where we follow the main characters' thoughts from two different perspectives. Dear Condom II is produced by House of Radon on behalf of RFSU AB.


TALK
After the screening, we will be joined (digitally) by Mollena Williams-Haas herself to further the conversation about kink, sexuality and how the film has affected the couple’s relationship since the release of The Artist & the Pervert in 2018. Williams-Haas is an American writer, BDSM educator, actor, and former International Ms. Leather (2010).

Datum: Fre 13 aug, 2021

Fri entré! | Free admission!

FILMFAKTA
Regissör: Beatrice Behn, René Gebhardt
Land: Tyskland, USA, Österrike
År: 2018
Längd: 96 minuter
Språk: Engelska
Textning: Engelska
Genre: Dokumentär
Skådespelare / Medverkande: Georg Friedrich Haas, Mollena Williams
Visa på IMDb

Arrangörer: Läs mer här>>

Event & specialvisningar