Södra Sveriges största arthousebiograf!

Var du queer redan då? + Väninnor + samtal
Datum: Sön 15 aug, 2021

[English below]

Annorlunda tjejer och killar. Filmer och samtal om och med äldre HBTQI+ personer – del 1. Arrangemanget presenteras av RFSL Malmö och FPES.

VAR DU QUEER REDAN DÅ?
Produktion: Radio RFSL | Sverige 2020 | 21 min | Svenskt tal | 3 av 5 intervjuer med engelsk text
Under 2020 skapade Radio RFSL en podcast- och filmserie tillsammans med SeniorProjektet från RFSL Malmö dels för att uppmärksamma, som en medlem beskrev, den ”livsviktiga” mötesplatsen och dels för att synliggöra de äldre HBTQI+ personers livserfarenheter och upplevelser. Hur träffade en andra lesbiska tjejer på 60-talet i Helsingborg och hur skulle en klara sig som HIV-positiv i ett Sverige som fortfarande hade sjukdomstämplat homosexualitet?  I fem korta intervjuer berättar fem medlemmar från SeniorProjektet om hur det var att vara queer förr i tiden och varför det är så viktigt med mötesplatser för äldre.

Medverkande i filmerna: Meeri Liimatainen, Benny Roth, Lars Hector, Olav Haugan och Claes Gylling. Producerad av Radio RFSL (Jonas David) från RFSL Malmö och Filmbruket AB.

VÄNNINOR – BERÄTTELSER FRÅN GARDEROBEN
Regi: Sander Neant Falk, Nina Bergström | Sverige 1996 | 53 min | Svenskt tal | Engelsk text | Visas på 35mm
De är fem kvinnor i åldrarna 60 till 85 år och de är lesbiska. De har levt med rädslan att vara annorlunda och med risken att förskjutas av vänner, släktingar och arbetskamrater. I åratal har de smugit med sina känslor; dubbelliv har varit deras vardag. Någon av dem har aldrig tidigare talat om sin homosexualitet ens med sina närmaste. Med stark närvaro och sprängkraft berättar de fem kvinnorna om sina liv och om sin förbjudna kärlek. Tidstypisk musik, pressklipp, arkivbilder och privata fotografier illustrerar deras berättelser i denna varmt innerliga dokumentärfilm.

SAMTAL
Efter filmvisningarna följer ett samtal med personer som representerar båda filmerna. Panelen består av Meeri Liimatainen, Claes Gylling, Lars Hector, Benny Roth, Olav Hauga och Ingo Cando. Moderator är Jonas Alexander David (Radio RFSL/RFSL Malmö). Samtalet hålls på svenska.

Ofrivillig ensamhet är en plåga för många äldre. Men på RFSL Malmö har man nu under mer än ett års tid aktivt försökt motverka detta, genom det pågående Seniorprojekt där man vänder sig till ensamma, äldre HBTQI+ personer i Malmö med omnejd. Vad kan vi lära oss av våra äldre community-medlemmar? Och varför är det så viktigt att synliggöra de äldres röster i dagens fortsatt hårda kamp för allas lika rättigheter. RFSL Malmö vill uppmärksamma dessa frågor genom att bjuda in till en spännande eftermiddag som med både film och samtal ägnar sig åt de äldre HBTQI+ personers livsberättelser och upplevelser.

Radio RFSL & SeniorProjekt är en del av RFSL Malmö.
FPES är föreningen för transpersoner.
FPES jobbar för transpersoners rättigheter.
FPES stöttar transpersoner i vardagen.
FPES är för alla transpersoner och närstående.
FPES arbetar med påverkansarbete mot myndigheter och politiker.
I FPES sju avdelningar erbjuds sociala träffar[English] 

Were you queer back then? + Companions + talk

Different girls and boys. Films and talks about and with LGBTQI+ seniors – part 1. The event is presented by RFSL Malmö and FPES.

WERE YOU QUEER BACK THEN?
Produced by Radio RFSL | Sweden 2020 | 21 min | Swedish dialogue | 3 of 5 interviews have English subtitles
In 2020, Radio RFSL created a podcast and film series together with the SeniorProjekt from RFSL Malmö which wants to engage and make the experiences of older LGBTQI+ people more visible. How did you meet other lesbian girls in the 60s in Helsingborg and how were you supposed to survive as HIV-positive in a Sweden that legally still looked at homosexuality as a mental illness? In five short interviews, five members of the SeniorProjekt share their touching stories about how it was to be queer back in the days and why SeniorProjekt has become, as one of the members described it, “a vital meeting point” for the elder members of the LGBTQI+ community.

Participants: Meeri Liimatainen, Benny Roth, Lars Hector, Olav Haugan and Claes Gylling. Produced by Radio RFSL (Jonas David) from RFSL Malmö & Filmbruket AB.

COMPANIONS: TALES FROM THE CLOSET
Director: Sander Neant Falk, Nina Bergström | Sweden 1996 | 53 min | Swedish dialogue | English subtitles | 35mm print

In this documentary about lesbian love, five elderly Swedish women, ages 60 to 85, discuss their lives during a period when homosexuality was considered a perversion. In a poignant and often humorous manner, they talk about budding love and first relationships with women as well as the forced secrecy and loneliness, tracing their personal development from self loathing and forbidden love to a hard-won sense of emotional liberation and social openness.

TALK
After these two screenings a panel discussion will follow with participants from both films. The panel consists of Meeri Liimatainen, Claes Gylling, Lars Hector, Benny Roth, Olav Hauga and Ingo Cando. Moderator is Jonas Alexander David (Radio RFSL/RFSL Malmö). The talk is held in Swedish.

LGBTQI+ people over 60 are especially vulnerable to involuntary loneliness when compared with the national average. But RFSL Malmö has taken active steps against this challenge and since more than a year SeniorProjekt has become a new and lively meeting space in Malmö for the older members of the LGBTQI+ community. What can we learn from them? And why is it so important to make the senior voices more heard in an ongoing fight for LGBTQI+ rights? Therefore, RFSL Malmö invites everyone to an exciting afternoon with both film screenings and talks about the touching life experiences and stories of the LGBTQI seniors.

Datum: Sön 15 aug, 2021

Fri entré! | Free admission!

Arrangörer: Läs mer här>>

Event & specialvisningar