Södra Sveriges största arthousebiograf!

Trailer
Trailer
Vingarne
Datum: Lör 14 aug, 2021

[English below]

Äldre konstnär faller för yngre protegé i vad som har kallats den första homoerotiska spelfilmen någonsin. Stumfilmen kommer att visas med förinspelat pianoackompanjemang framfört av Edward von Past.

Berättelsen handlar om en konspirerande grevinna som kommer emellan den homosexuella skulptören Claude Zoret och hans bisexuella modell och älskare Mikaël.

Mauritz Stillers Vingarne brukar räknas som historiens första kända gayfilm. Temat är homoerotiskt, manuset bygger på den homosexuella danska författaren Herman Bangs roman Mikaël och minst tre i teamet var homosexuella: regissören Mauritz Stiller, manusförfattaren och scenografen Axel Esbensen och skådespelaren Nils Asther.

Länge ansågs Vingarne vara förlorad, men hittades i Norge på 1980-talet – då i en nedklippt version. Den digitala restaureringen av Vingarne har varit en lång process med många personer inblandade. De handskrivna brev som förekommer i filmen översattes till svenska och utformades av en kalligraf och filmen restaurerades och ljussattes digitalt med den norska nitratkopian som referens. Då inte hela filmen finns bevarad eller återfunnen kompletterades den digitala versionen också med stillbilder och förklarande textskyltar för att komma lite närmare Stillers ursprungliga verk.[English]

An older artist falls for a younger protégé in what has been called the first homoerotic feature film ever. The silent film will be shown with pre-recorded piano accompaniment performed by Edward von Past.

The story is about a conspiring countess who comes between a homosexual sculptor, Claude Zoret, and his bisexual model and lover, Mikaël.

Mauritz Stiller's Vingarne is considered the first known gay film in history. The theme is homoerotic, the script is based on the gay Danish author Herman Bang's novel Mikaël, and at least three of the crew were gay: director Mauritz Stiller, screenwriter and set designer Axel Esbensen and actor Nils Asther. 

Long thought to be lost, Vingarne was found in Norway in the 1980's – then in a cut-down version. The digital restoration of Vingarne has been a long process involving many people. The handwritten letters in the film were translated into English and designed by a calligrapher, and the film was digitally restored and lit using the Norwegian nitrate print as a reference. As not all of the film has been preserved or recovered, the digital version was also supplemented with stills and explanatory text plates to get a little closer to Stiller's original work.

Datum: Lör 14 aug, 2021

BILJETTPRIS: 80 kr 

FILMFAKTA
Regissör: Mauritz Stiller
Originaltitel: Vingarne: Drama i 4 akter
Internationell titel: The Wings
Land: Sverige
År: 1916 
Längd: 53 minuter
Språk: Ingen dialog
Textrutor: Svenska
Genre: Stumfilm, drama
Åldersgräns: Från 15 år
Skådespelare / Medverkande: Egil Eide, Lars Hanson, Lili Bech, Nils Asther
Visa på IMDb

Arrangörer: Läs mer här>>

Event & specialvisningar