Södra Sveriges största arthousebiograf!

Workshop: 50 år av levande minnen
Datum: Sön 10 sep

[English below]

Välkommen på Arpilleras workshop med Bélgica Castro Fuentes som en del av festivalen 50 år av minnen Chile / Suecia

Arpilleras, handarbetet som görs på en grov säckväv, är ett sätt att uttrycka erfarenheter som är svåra att sätta ord på. Det är en marginaliserad konstform som traditionellt utövats av kvinnor och som speglar sociala erfarenheter utan ord. Redan före militärkuppen 1973 fanns det en tradition av att använda denna teknik, som bär sitt namn efter det material den byggs på. De färgglada textilarbetena berättar historier om kvinnor och deras liv. Efter det året förvandlades Arpilleras till en sorts vittnesmål om de övergrepp på mänskliga rättigheter som begicks under Augusto Pinochets diktatur.

Bélgica Castro Fuentes har ägnat sitt liv åt att berätta historier med hjälp av tygstycken. Hon lärde sig tekniken arpilleras tillsammans med en grupp kvinnor som organiserade sig i sökandet efter sina tillfångatagna och försvunna familjemedlemmar i diktaturens Chile. Bélgica försöker genom sina tyger och berättelser synliggöra orättvisor och straffriheten för förövarna som skadat landet enormt. Hon broderar som en permanent manifestation för sanning, rättvisa och minne. 

Denna workshop och utställning är av största vikt då det i år är 50 år sedan hennes make Raul San Martin Barrera försvanns, till vilken hon tillägnar varje stygn i sina arpilleras.

"Jag bjuder in er till denna del av min resa, där vi förstärker nätverken och broderar det vackra livet som vi förtjänar. Att uppleva denna stund med så många minnen tillsammans. 

Under Arpilleras workshopen kommer vi att lära oss att göra trasdockor. De har varit en viktig del i Arpilleras, där form och figurer representerar oss och tillåter oss bli en del av den textila berättelsen. Genom dockorna kunde vi berätta vad som hände oss, de kunde uttrycka den permanenta tortyren som det innebär att ha en försvunnen familjemedlem. Med dockorna kunde vi leka och för en stund gå tillbaka till våra kära barndomsminnen som gav oss hopp om ett rättvist liv för alla."


[English]

Workshop: 50 years of living memories

Arpilleras, the needlework done on course burlap, is a way to express experiences that are difficult to put words on. It is a marginalized art form traditionally practiced by women and reflects social experiences without words. Before the military cup in 1973 there was a tradition of using this technique, which is named after the material it is worked on. The colorful textile work tells stories about women and their lives. After that year the Arpilleras transformed into a testimony of the abuses of human rights which were committed during Augusto Pinochet's dictatorship.

Bélgica Castro Fuentes has dedicated her life to telling stories aided by pieces of cloth. She learned the arpilleras-technique together with a group of women who organized in looking for their incarcerated and disappeared members of family during the Chilean dictatorship. Bélgica tries, through her fabrics and stories, to make visible the injustice and impunity of the perpetrators who enormously damaged the country. Her embroideries are a permanent manifestation of truth, justice and memory.

This exhibition is of the utmost importance as this year marks the 50:th anniversary of the disappearance of her husband Raul San Martin Barrera, to whom she dedicates every stitch of her Arpilleras.

"I invite you to be part of this moment of my journey, where we strengthen the networks and embroider the beautiful life we deserve. To experience this moment with so many memories. Under the Arpillera workshop we will learn to make dolls, they have been an important part of the Arpilleras, where the form and figures make it possible for us to be a part of the textile story. Through the dolls we were able to tell what was happening to us, they could express the permanent torture it is to have a lost family member. With the dolls we could play and go back in time to when we had hope for a justice world for us all."

The workshop is for everybody and all family constellations are welcome, its for free and you need to sign up by mail to: belgicacastofuentes@gmail.com

During the day Bélgica will also present a selection av her work under the name 50 years of living memories at the entrance of Panora.

Datum: Sön 10 sep

Tid: Kl 11.00–17.00
Målgrupp: Workshopen är till för alla åldrar och familjekonstellationer
Kostnad: Gratis 
Språk: Svenska och spanska

För anmälan mejla till: belgicacastrofuentes@gmail.com

Under dagen kommer det även att presenteras ett urval av Bélgica Castro Fuentes verk under namnet 50 år av levande minnen i foajén på Panora. 

Arrangör: 50 år av minnen Chile/Suecia
Medarrangörer: Film i Skåne, Wipala kollektivet, Galleri Fish Tank, ABF Malmö, ABF Helsingborg, ABF Skåne, Folkets Bio Malmö, Folkets Bio riks, Imagenes del sur, Latinamerika i Fokus, Antirasistiska filmdagarna, Santiago Alvarez institutet

Event & specialvisningar