Södra Sveriges största arthousebiograf!

Malmö Queer Film festival 2019
Datum: Fre 12 – sön 14 apr, 2019

Malmö Queer Film festival 2019
Our Bodies are political

(For English see below)

OUR BODIES ARE POLITICAL.
Den queera kroppen är politisk. Den passar inte in i normsamhällets trånga box. Den är för tjock, för svart, för hårig, för mjuk, för blek, för smal, för muskulös...Den vägrar vittna för det ena eller det andra könet, den är inte tydlig nog.

Våra kroppar är politiska. Genom att vi finns och våra kroppar syns visar vi upp normer som påverkar alla, queers eller inte. Normer som kan leda till självhat, men oftast till hat från andra. Hat mot oss, för att vi inte tvingar våra kroppar att passa in i normen, hat som kan leda till kränkningar, diskriminering, våld och mord. Hat som leder till att HBTQIA+personer mår sämre och får sämre tillgång till samhällets resurser. Den queera kroppen är politiskt arbete.

Vi vill fira den queera kroppen med filmer, samtal och performances under MQF 2019!

Vi öppnar Malmö Queer Film festival på fredagen den 12 april - vi är stolta och glada att ha BOYBEND som gäster, med sin (nästan-)live-performance. Efter minglet följer MQFs legendariska program LOCAL HEROES, med regionala kortfilmer, gäster och filmsamtal. Filmsamtalet tolkas till svenskt teckenspråk.

Kvällens invigningsfilm är BIXA TRAVESTY / TRANNY FAG, med och om den fantastiska brasilianska artisten och konstnären Linn da Quebrada, som ifrågasätter definitioner av vem som är trans och hur könsnormerande roller kan omprövas.

På lördag eftermiddag blir det kortfilmsprogram för hela familjen, alla familjer och människor av alla åldrar, med möjlighet att hänga och pyssla efter filmerna.

Vi fortsätta programmet med två Film & Samtal: I MIGRATIONS SHORTS har vi möjlighet att diskutera med gästcurator Saadat Munir (Aks International Minorities Festival) om vad film och filmfestivaler kan betyder för HBTQIA+ flyktingar och migranter. NOTHING TO LOSE med förfilmen PAISA handlar om fettaktivism och dans, och följs av ett panelsamtal med Malmö Fat Front (MFF). Nästa film, den drömliknande OBSCURO BAROCCO, behandlar den queera kroppen i Rio de Janeiros hårda realitet. I anslutning bjuder Tove och Josef in till en performance, MOTHER EARTH IS A TRANSWOMAN. Vi avslutar lördagen med Marit Östbergs porr-dokumentär WHEN WE ARE TOGETHER WE CAN BE EVERYWHERE.

Hur kan en söndag börja bättre än med en filmmatiné? Eller ännu bättre, med den första långa spelfilmen regisserad av en svart flata?! THE WATERMELON WOMAN inleds av film- och kulturvetare J. Seipel. med bakgrundsinformation om the new (black) queer cinema.

På eftermiddag fortsätter vi med INTERNATIONELLA KORTFILMER och sedan med ett lokalt, pågående projekt: Love Hjertberg (regi) och Erica Elfström (producent) kommer visa klipp och berätta om dokumentären HUGO. Med två filmer om Marsha P. Johnson och ett panelsamtal vill vi MINNAS MARSHA. Malmö Queer Film festival 2019 avslutas med den hyllade kenyanska filmen RAFIKI.

Vi ses på Malmö Queer Filmfestival 2019!
https://malmoqueerfilmfestival.wordpress.com/

English:

OUR BODIES ARE POLITICAL.

The queer body is political. It does not fit into the norm boxes society provides. It is too big, too black, too hairy, too soft, too pale, too slim, and too muscular. It refuses to testify for one or the other sex, it is not distinct enough.

Our bodies are political. By existing and being visible, we bear witness to the norms that affect everyone, queer or not. These norms can lead to self-hatred and to hate from others. Hate against us because we do not force our bodies to fit into these norms -- hatred that can lead to harassment, discrimination, violence and murder. Hate that causes LGTBQ + people to feel worse and have less access to resources. The queer body is political activism.

We are celebrating the queer body through films, discussions, and performances at MQF 2019.

Malmö Queer Film festival opens on Friday 12th of April and we are proud and happy to have BOYBEND as guests to kick things off with their (almost) live performance! After the mingle we begin with MQF's legendary LOCAL HEROES program featuring regional short films, guests and discussions. The Q&A will be interpreted into Swedish sign language.

For the evening's feature film we present BIXA TRAVESTY / TRANNY FAG, with and about the amazing Brazilian artist Linn da Quebrada questioning definitions of who is trans and how gender-normative roles can be reviewed.

On Saturday afternoon, there will be a short-film program for the whole family -all types of families and people of all ages welcome- with the opportunity to hang out and ‘pyssla’ (arts & crafts) after the movies.

The Saturday program continues with films, discussions, and a performance. MIGRATIONS SHORTS gives us the opportunity to discuss with guest curator Saadat Munir (Aks International Minorities Festival) about what film and film festivals can mean for LGTBQ + refugees and migrants. NOTHING TO LOSE and the short film PAISA is about fat activism and dance, and Malmö Fat Front (MFF) will be there for a panel discussion afterwards. Even the next film, the dreamlike OBSCURO BAROCCO, is about the queer body in Rio de Janeiro's hard reality. In a similar vein, Tove and Josef invite us all to a healing performance, MOTHER EARTH IS A TRANSWOMAN. We end Saturday’s festival program with Marit Östberg's porn documentary WHEN WE ARE TOGETHER WE CAN BE EVERYWHERE.

What better way to start a Sunday that with a film matinee? Better yet, a film matinee with the first feature film directed by a black dyke?! THE WATERMELON WOMAN will be introduced by J. Seipel, who has a background in film and cultural studies, with information about the new (black) queer cinema.

In the afternoon, we continue with an INTERNATIONAL SHORT FILM PROGRAM, and then with a local work in progress project: Love Hjertberg (director) and Erica Elfström (producer) will show clips and discuss their new documentary HUGO. With two films about Marsha P. Johnson and a panel discussion, we want to REMEMBER MARSHA. Malmö Queer Film festival 2019 ends with the acclaimed Kenyan film RAFIKI.

Welcome to the Malmö Queer Film festival 2019!
https://malmoqueerfilmfestival.wordpress.com/

Datum: Fre 12 – sön 14 apr, 2019

PRAKTISK INFORMATION

Biljettpris: 80 kr (förutom de som angivits som Fri Entré)
Tillgänglighet: Invigningsfilmen kommer visas i Panoras SALONG 1. Här finns 195 sittplatser och två rullstols-/elrullstolsplatser.
Resten av festivalprogrammet visas i Panoras SALONG 3 med 7 rullstols-/elrullstolsplatser och 70 sittplatser utöver dessa.

RULLSTOLSPLATS BOKAS VIA TELEFON: 040- 611 20 97

På fredag kommer alla inledningar och diskussioner, inkl. BOYBENDs performance, tolkas till svenskt teckenspråk. Många filmer visas med textning (kolla filminformation om filmen har textning och på vilket språk)

Biljetterna är inte numrerade och du kan välja vilken plats du vill. Sittplatserna närmast gången kommer vara reserverade för personer som enkelt vill kunna lämna visningen vid behov.

Boka din biljett i god tid för att vara säker på att få en plats!
Biljetter: http://www.panora.se/festival/malmo-queer-film-festival-2019

Practical information:
Tickets: 80 SEK (except screenings marked with Free entrance)
Accessibility: The opening film will be screened in Panora SALONG 1 with space for 2 wheelchairs and 195 seats. The rest of the festival program will be screened in Panora SALONG 3 where there is space for up to 7 wheelchairs and 70 seats.

PLEASE BOOK SPACE FOR WHEELCHAIR VIA TELEPHONE: 040- 611 20 97

Both the opening and the discussions on Friday will be translated into Swedish sign-language. Most of the films will be screened with subtitles, some with captioning (interpretive text). Please check individual film information as some films have only English subtitles.

The festival is open seating meaning that your ticket does not reserve you a particular seat. Seats close to the aisle will be reserved for people who need to have the possibility to leave the cinema, even during the screening.

Please make sure to buy your ticket early to ensure you get a place.
Tickets: http://www.panora.se/festival/malmo-queer-film-festival-2019

Arrangörer: Malmö Queer Film festival/Folkets Bio Malmö i samarbete med ABF Malmö, FilmCentrum Syd


Event & specialvisningar