Södra Sveriges största arthousebiograf!

Malmö Queer Film Festival 2021
Datum: Fre 23 – lör 24 apr, 2021

QUEER NÄRHET – QUEERA GRANNAR

Fram till sista dagen i mars hoppades vi på en ’riktig’ filmfestival, med åtminstone 50 personer som publik på alla filmer. Men nej. Vi har ändå bestämt oss för att genomföra MQF 2021 – fysiskt, på plats och på bio. Vi kommer att visa alla filmer och kortfilmsprogram två gånger, för en publik på max åtta personer per visning. Varje film / kortfilmsprogram visas en gång i Panoras biografsalong 3, där det finns ca. sju rullstolsplatser.

PROGRAM

Fre 23 april
18:15 Nordic Shorts
18:30 Fjadrafok & Vetrarmorgun
20:15 Vi slås med sværd
20:30 A Moment in the Reeds

Lör 24 april
15:00 + 17:15
Work in Progress: Rasuul + samtal
15:15 + 18:15 Wotever Shorts
16:15
Fjadrafok & Vetrarmorgun
18:30 Nordic Shorts
20:15 Vi slås med sværd
20:30 A Moment in the Reeds

Året som har gått har uppmärksammat oss på gränser och begränsningar. Plötsligt var det inte bara människor på flykt, de från ’fel länder’, de ’andra’ som blev begränsade i sin rörlighet. Plötsligt blev det svårt eller omöjligt även för de med ’rätt’ pass att ta sig till Köpenhamn, Oslo eller Helsinki/Helsingfors (eller Hamburg). EU och Norden visade sig vara en bräcklig enhet.

Den queera community:n har drabbats hårt, för vi behöver gemenskap och närhet för att samlas, stödja och supporta varandra, organisera, kämpa tillsammans och för varandra.

Några av oss drabbades ännu hårdare, de som jobbar inom hälso- och sjukvården och de som inte har tillgång till vård för att de nekas laglig uppehållsstatus, de som har en sjukdom eller funktionsvariation som gör dem mer sårbara, äldre queers, de som mår dåligt av att vara ensamma, de som blev sjuka och de som förlorade nära och kära. Isoleringen känns av så mycket mer om en inte tillhör den sociala normen.

Men – genom alla dessa digitala möten, livechattar och streamade filmfestivaler har vi kanske lärt oss något: det finns många bra saker att hitta i närheten också. Och om vi inte kan besöka våra grannar – och deras queera filmfestivaler – kanske vi kan ta hit några av dem?!

Därför har vi valt att satsa på våra queera grannar i år. Filmer från Island, Norge, Färöarna, … nya och lite äldre, korta och långa. Filmer som finns i närheten men som ibland är svårare att hitta än Hollywood och Netflix.

(Var inte oroliga – vi har inte blivit nationalister eller regionalister! Vi har redan nu planer för MQF 2022 – med queera filmer från hela världen!)

Vi ses på MQF 2021!

 


In English:

QUEER CLOSENESS – QUEER NEIGHBOURS

Until the last day of March, we were hoping for a 'real' film festival, with at least 50 people in the audience for all the films. But no. We have nevertheless decided to carry out MQF 2021 – in real life and in the cinema. To 'maximize' the audience, we will screen all films and short film programs twice, for a maximum of 8 people per screening. Each film / short film program will be screened in Panora's cinema salon 3, where there are approx. 7 wheelchair spaces.

During the last year, our attention has been drawn to boundaries and limitations. Suddenly it wasn’t just people seeking refuge, those from the 'wrong countries', the 'others', who were restricted in their mobility. Suddenly it became difficult or impossible for even those with the 'right' passport to get to Copenhagen, Oslo or Helsinki (or Hamburg). The EU and the Nordic countries proved once more to be a fragile unity.

The queer community had been hit hard as a community, as we need community and closeness to help and support each other, organize together, fight together and for each other. Some of us were hit even harder, those who work in health care and those who have no access to health care because they are denied a legal status of residence, those who are sick or have a dis/ability which makes them more vulnerable, our queer elders, those who suffer from being alone, those who became sick, those who lost loved ones. Isolation feels so much more if one does not belong to the social norm.

But - through all these online-meetings, live chats and streamed film festivals, we may have learned something: there are many good things to be found nearby, too. And if we cannot go and visit our neighbours - and their queer film festivals - then maybe we can bring some of them here?!

That is why this year, we chose to concentrate on our queer neighbours. Movies from Iceland, Norway, Faroe Island, … short and long, new ones and those a little older. Movies that can be found nearby but sometimes are harder to find than Hollywood and Netflix.

(Do not worry - we have not become nationalists or regionalists! We already have plans for MQF 2022 - with queer films from around the world!)

See you at MQF 2021!

Datum: Fre 23 – lör 24 apr, 2021

BILJETTER
Biljettpris för filmer och kortfilmsprogram: 80 kr
Programmet Work in Progress – RASUUL är gratis.

Biljetter köpes här>>

CORONAÅTGÄRDER PÅ PANORA
Alla filmer och kortfilmsprogram visas två gånger för en publik på max åtta personer per visning.

Mer info om Panoras försiktighetsåtgärder >>

TILLGÄNGLIGHET
Alla filmer / kortfilmsprogram visas en gång i Panoras Salong 3, som har ca. 7 rullstolsplatser.

Rullstolsplats bokas via telefon: 040- 611 20 97

Panora har hiss för rullstolar och barnvagnar, hörslingor i alla salonger, ledstråk och tillgänglighetsanpassade toaletter.

För mer info om tillgänglighet på Panora>>


Arrangörer: Malmö Queer Film Festival, Folkets Bio Malmö, ABF Malmö

MQF 2021 är en del av ÖPPNA MALMÖ, Malmös stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Folkets Bio Malmö arbetar med kulturprojekt inom ramen för denna satsning.

___
INFORMATION IN ENGLISH

TICKETS
Films and short film programs: 80 SEK 
The program Work in Progress – RASUUL has free entrance.

Please make sure to buy your ticket early to ensure you get a place.

SAFETY MEASURES AT PANORA
All films and short film programs will be screened twice, for a maximum of 8 people per screening.

More about Panora’s safety measures>> (information is only available in Swedish)

ACCESSABILITY INFO
All films and short film programs will be screened once at Panora's cinema salon 3, where there are approx. 7 wheelchair spaces.

Please book space for wheelchair via telephone: 040- 611 20 97

Panora is accessible with wheelchairs. There is an elevator, hearing loop in all theatres, tactile paving and accessible toilets.

More about Panora’s accessibility>>
(information is only available in Swedish)


Event & specialvisningar