Södra Sveriges största arthousebiograf!

Malmö Queer Film festival 2022
Datum: Fre 22 – sön 24 apr, 2022

Efter två år av pandemi, en inställd festival, en Queer Film Dag, en festival med 8 personer i salongen, och World Pride filmfrossa genomför vi nu Malmö Queer Film festival MQF, nästan som normalt, fysiskt i biografen.

PROGRAM

Fre 22 april
17:30 – 18:15
Invigningsmingel
18:15 – 19.45 Swedish Shorts
20:15 – 22.15 Rūrangi

Lör 23 april
14:30 – 16:00 Internationellt korfilmsprogram + fika före filmen
16:30 – 17:30 Sugar Oil Pine Water + samtal (Tove Pils i samtal med Elfrida Bergman och Lasmi Belmar) Fri entré!
17:45 – 19:45 Flykt Fri entré!
20:15 – 22:00 Breaking Fast

Sön 24 april
14:00 – 16:00
Happy Together + inledning av Lasmi Belmar + fika efter filmen 
16:30 – 18:00 No Straight Lines
18:30 – 20:15 Welcome to the USA

Pandemin lämnade sina spår och verkligheten är svår att ignorera. Så, MQF är lite mindre och lite mindre ambitiös än tidigare, med hopp att vi kan samla våra krafter och att MQF återuppstår större, finare, och queerare än någonsin. Och kanske finns det flera som vill vara med och skapa MQF? Hör gärna av dig till oss: mqf@panora.se

I inledningen till MQF 2021 skrev vi, att covid-pandemin ledde till att det inte bara var människor på flykt från ’fel länder’ som blev begränsade i sin rörlighet, men även de med ’rätt pass’, som hade det svårt att passera gränserna. Tankarna väcks igen, nu när de som flyr från kriget i Ukraina anländer till Sverige. Vem är det som är välkommen? Den offentliga diskursen och de politiska besluten väcker frågan om vem som räknas som en legitim flykting, och vad sexualitet, könsidentitet och queerness betyder i ett krig och på flykt. Därför bjuder MQF med Folkets Bio Malmö in till en gratis visning av filmen Flykt (Flee).

Efter två år av pandemi, med ett pågående krig och i ett valår är queera platser viktiga. MQF vill vara en sådan queer plats för möten och diskussioner, en plats för att stödja och supporta varandra, organisera, kämpa tillsammans och för varandra. Vi hoppas att ni är nyfikna och delar MQF med oss!

Vi ses på MQF 2022!


[English]

After two years of a pandemic, a cancelled festival, a Queer Film Day, a festival with 8 people in the cinema, and the World Pride film frenzy, we carry out Malmö Queer Film festival MQF, almost as normal, in real life and in the cinema.

But the pandemic left its mark, and the reality is hard to ignore. So, MQF is a bit smaller and a bit less ambitious than in the last years, but with hope that we can gather our forces and that MQF will rise again, bigger, finer, and more queer than ever. And maybe there are more of you who want to join us in organising MQF? You are welcome to contact us: mqf@panora.se

In the introduction to MQF 2021, we wrote that the covid pandemic led to not only refugees, people from the 'wrong countries' being restricted in their movement, but also those with the 'right passports' having a hard time crossing borders. These thoughts are raised again, now that those fleeing the war in Ukraine are arriving in Sweden. Who is welcome? The public discourse and political decisions raise the question of who counts as a legitimate refugee, and what sexuality, gender identity and queerness mean in a war and in flight. Therefore, MQF together with Folkets Bio Malmö invites you to a free screening of the film Flee (Flykt).

After two years of pandemic, with an ongoing war and in an election year, queer spaces are important. MQF wants to be such a queer space for meetings and discussion, a place to support and sustain each other, to organize, to fight together and for each other. We hope you are curious and share MQF with us!

See you at MQF 2022!

Datum: Fre 22 – sön 24 apr, 2022

BILJETTER
Biljettpris för filmer och kortfilmsprogram: 80 kr
Samtal med Tove Pils, Elfrida Bergman och Lasmi Belmar och filmen Flykt är gratis!

Boka din biljett i god tid för att vara säker på att få en plats!

TILLGÄNGLIGHET
Alla filmer / kortfilmsprogram visas en gång i Panoras Salong 3, som har ca. 7 rullstolsplatser. Rullstolsplats bokas via telefon: 040 - 611 20 97

Biografen Panora har hiss för rullstolar och barnvagnar, hörslingor i alla salonger, ledstråk och tillgänglighetsanpassade toaletter. För mer info om tillgänglighet på Panora>>

Arrangörer: Malmö Queer Film festival, Folkets Bio Malmö, FilmCentrum Syd, ABF Malmö

___
INFORMATION IN ENGLISH

If you need help, please contact cinema Panora: kassa@panora.se, telephone/ticket sale: +46 (0)40 611 20 97 or Malmö Queer Film festival: mqf@panora.se

PRICE for TICKETS
Films and short film programs: 80 SEK
The discussion with Tove Pils, Elfrida Bergman and Lasmi Belma as well as the film screening of Flykt (Flee) have free entrance.

Please make sure to buy your ticket early to ensure you get a place.

ACCESSIBILITY INFO
All films and short film programs will be screened once in Panora's cinema salon 3, where there are approx. 7 wheelchair spaces. Please book space for wheelchair via telephone: 040 - 611 20 97

Cinema Panora is accessible with wheelchairs. There is an elevator, hearing loop in all theatres, tactile paving and accessible toilets.

More about Panora’s accessibility>>
(information is only available in Swedish)


Event & specialvisningar