Södra Sveriges största arthousebiograf!

Nordic Labour Film festival
Datum: Lör 5 – sön 6 maj, 2018

NORDIC LABOUR FILM FESTIVAL 2018 // ARBETAR FILMFESTIVALEN 2018

Nordic Labour Film Festival (NLFF) is the biggest labour film festival in the Nordic countries at this moment, and part of a growing global movement of labour film festivals around the world. This is the second edition of the Nordic festival, organized by filmmaker-collective RåFILM. We continue this long-term collaboration by welcoming four new trade unions, LO Malmö and the Centre for Labour History. We use film as a tool to explore issues related to work from different perspectives. We also want to encourage unions to use movies as a tool, which is why we continue to organise film programmes throughout the year under the name JubbeFLIX (LabourFLIX).

Arbetar Filmfestivalen - Nordic Labour Film Festival (NLFF) är den största arbetarfilmfestivalen i Norden just nu och en del av en växande global rörelse av filmfestivaler runt om i världen. Detta är andra upplagan av den nordiska festivalen, organiserad av filmkollektivet RåFILM. Vi fortsätter detta långsiktiga samarbete genom att välkomna fyra nya fackföreningar, LO Malmö och Centrum för Arbetarhistoria. Vi använder film som verktyg att lyfta frågor relaterade till arbete ur olika perspektiv. Vi vill också uppmuntra fackföreningar att använda filmer som verktyg och fortsätter att organisera filmprogram under hela året under namnet JubbeFLIX (LaborFLIX).

Datum: Lör 5 – sön 6 maj, 2018

  

www.nlff.se 

TICKET INFORMATION // BILJETTINFO
Film Ticket: 50 kr
Festival Pass: 100 kr - A whole film festival for less than the price of a ticket in a normal cinema.
Seminars: Free
Film tickets and festival passes can be purchased at Panora during the festival. You can pay in cash or via Swish.
We open the ticket office Saturday 11:30. Please be in time! First screening starts at 12:00

Filmbiljett: 50 kr
Festivalpass: 100 kr - En hel filmfestival för mindre än priset av en biljett på SF.
Seminarier: Gratis
Filmbiljetter och festivalpass kan köpas på Panora under festivalen. Vi kan ta emot kontanter och Swish.
Biljettförsäljningen öppnar lördag 11:30. Glöm inte att komma i tid! Första filmen börjar 12:00

Organizer/arrangör: Råfilm

Cooperation/samarbete:
Arbetarrörelsens kulturfond, ABF, Byggnads, Handels, Elektrikerna, GS, Transport, LO Malmö, SAC, Malmö LS, Centrum för Arbetarhistoria, Emmaus Björkå, Folkets Bio Malmö m fl.


Event & specialvisningar