Södra Sveriges största arthousebiograf!

Nordisk Panorama
Datum: Fre 16 – ons 21 sep, 2016

NORDISK PANORAMA FILM FESTIVAL 16-21 September 2016

Filmfestivalen innebär fem dagar i Malmö med biografvisningar av berättelser från hela världen, seminarier, bransch-event samt festligheter för stora och små. Festivalen ses som en av de största filmfestivalerna, och skyltfönster ut mot världen, för Nordiska kort- och dokumentärfilmer. Nordisk Panorama kommer att göra allt för att Malmö i September bubblar av filmfestivalskänslor för alla som är nyfikna på och aktiva i skapande av kort- och dokumentärfilm. Panora, Spegeln, Slagthuset, Babel och flera andra Malmö-venues kommer fyllas med festivalinnehåll den 16-21 September 2016.

Den årliga festivalen Nordisk Panorama Film Festival arrangeras av Malmö Stad, Film i Skåne och Nordisk Panorama. Sedan starten 1990 har festivalen turnerat mellan de fem nordiska länderna som turats om att vara värdstad. Sedan 2013 har festivalen haft sin fasta plats i Malmö, en stad som satsar på film och där det finns en stor publik för kort- och dokumentärfilm.
Festivalen erbjuder en unik möjlighet till att ta pulsen på den nordiska kort- och dokumentärfilmsscenen, nätverka med den nordiska filmbranschen, se film av erkända filmskapare och bli bland de första att upptäcka nya lovande talanger.

PROGRAM


BILJETTER -  se information här >>

NORDISK PANORAMA FILM FESTIVAL 16-21 September 2016

Over five days the festival venues as well as the streets are filled with screenings and narratives from all over the world, seminars and business events alongside parties for the young and old.The festival is considered to be one of the big film festivals for Nordic documentary and short films, and provides a unique platform for partaking films to be noticed and scattered around the world. Nordisk Panorama Film Festival will do everything in its power to make sure that Malmö, by the midst of September, is flourishing with festival spirit for all of those with either an interest in, curiosity for and profession in documentaries, short films and filmmaking.

Panora, Spegeln, Slagthuset, Babel and several other Malmö venues will be filled with festival content between 16-21 September 2016.

The annual Nordisk Panorama Film Festival is hosted by Malmö City, Film i Skåne, and Nordisk Panorama. Since the start back in 1990, the festival has been touring around the 5 Nordic countries. Since 2013, however, the festival has been permanently located in Malmö – a city that puts a lot of interest and effort into the film industry and is home to a large short and documentary film audience. The festival provides a unique opportunity to benchmark the Nordic short and documentary film scene, to network with the Nordic film industry, to watch movies made by recognized film producers, and to discover new promising and aspiring talents.

Datum: Fre 16 – ons 21 sep, 2016
Event & specialvisningar