Södra Sveriges största arthousebiograf!

Tider & biljetter

Inga visningar inlagda

Tider & biljetter

Inga visningar inlagda

De experimentella – Queerkonst & Performance / Whiteness & Rasifiering + samtal

För första gången har MQF ett kortfilmsprogram med experimentella filmer! Programmet introduceras av Ene Bissenbakker Frederiksen, konstnär, författare, filmskapare och antropolog från Köpenhamn, som berättar mer om experimentella filmer efter programmet (på engelska). 
Läs mer om Ene här...

English:
For the first time, MQF has a short film program with experimental films! The program will be introduced by Ene Bissenbakker Frederiksen, artist, writer, filmmaker, and anthropologist from Copenhagen, who will also talk about experimental films after the program (in English). 

PALE OF DECENCY
Regi: Shawné Michaelain Holloway | USA 2013 | 2 min
"Pale"/blek kultur är ett framväxande internetfenomen, som definieras visuellt av bleka färger, post-grunge estetik, materialism, och feminitet. "Pale = pretty" är mottot för många bloggar som deltar i detta stora nätcommunity. PALE OF DECENCY är ett videosvar som föreslår att "pale/blek" aktivt förhärligar vithet, sterilitet, och oskuld...

English:
“Pale” culture, an emerging internet phenomena, is visually defined by low saturation, post-grunge aesthetics, materialism, and femininity. “Pale = pretty” is the motto of many blogs that participate in its vast online community. PALE OF DECENCY is a response video offering the suggestion that “pale” actively glorifies whiteness, sterility, and innocence...

OXIDIZE
Regi: Sharlene Bamboat | Kanada 2013 | 4 min | engelsk tal
Genom att använda de numera kasserade kanadensiska encentarna breddar Bamboat konceptet av Kanadas imperialism och nybyggarhistoria genom att (åter)utöva arbete, konsumtion och reproduktionen av koloniala handlingar.

English:
Employing the now defunct 1cent Canadian penny, Bamboat extends the concept of Canada’s imperial and settler history by (re)enacting labour, consumption and the reproduction of colonial acts.

LOVE LETTER – PRÉMA LÉKHA
Regi: Neelu Bhuman | Indien 2015 | 5 min | engelskt tal
En abstrakt film som utforskar genus och rasifiering genom kraften av erotik och kärlek. Text efter "Zami: A New Spelling of My Name" av Audre Lorde.

English:
An abstract film exploring gender and race through the power of erotics and love. Text after "Zami: A New Spelling of My Name" by Audre Lorde.

PURGING
Regi: Nabeela Vega | USA 2014 | 1:32 min
Nabeela Vega använder en delad skärm för att skapa spänningar mellan simultana handlingar, medan konstnären utsmyckar, framkallar och utrensar vätska från sin kropp i en ritual av renande och uppoffring. Kroppen hänvisas till och utforskas som ett tempel inom Indo-islamiska traditioner.

English:
Nabeela Vega uses a split screen to create tension between simultaneous actions as the artist adorns, effects and purges fluid from their body in a ritual of cleansing and sacrifice. The body is referenced and explored as a temple within Indo-islamic traditions.

MOTION OF THE HEART AND BLOOD, VOL I-V
Regi: dee wndsm | USA 2015 | 4 min
THE MOTION OF THE HEART AND BLOOD är ett experimentell arkiv av förkastade medicinska texter, ett pågående projekt som bygger på sociologisk forskning av medicinhistoria, och marginaliserade kroppars politik inom denna historia.

English:
THE MOTION OF THE HEART AND BLOOD is an experimental archive of discarded medical texts an on-going project based on research into the sociological history of medicine and the politics of marginalized bodies within that history.

POWDER PLACENTA
Regi: Katrina Daschner | Österrike 2015| 9 min
I sin dikt Epirrhema, Goethe rikatr sig mot läsaren: Du måste, betraktande naturen // Alltid besinna dig i allt: // Det finns inget utanför och inget inom; // För det som är inifrån är ute utifrån är in. // Så kommer du förstå, utan fördröjning, // Den heliga hemlighet, klart som dagen. Denna saga är en kostym spektakel av dans och magi, smarta jord andar, och en hyllning till fantasin, sensualitet, lust.

English:
In his poem Epirrhema, Goethe addresses the reader: You must, when contemplating nature // Attend to this, in each and every feature: // There’s nought outside and nought within; // For what is inside out and outside in. // Thus will you grasp, with no delay, // The holy secret, clear as day. This fairy tale is a costume spectable of dance and magic, shrewd earth spirits, and a celebration of imagination, sensuality, lust.

 
FILM & SAMTAL  
Fri entré

FILMFAKTA
Längd: 26 minuter
Genre: Kortfilm, konstfilm
Åldersgräns: Från 15 år
Event & specialvisningar