Södra Sveriges största arthousebiograf!

Trailer
Tider & biljetter

Inga visningar inlagda

Trailer
Tider & biljetter

Inga visningar inlagda

While you weren´t looking

Sydafrika var ledande i världen med sin allomfattande konstitution, som gav homosexuella friheter och rättigheter utan motstycke. Denna film, som produceras av Out In Africa Gay & Lesbian Film Festival, tar en titt på Sydafrika genom ett tvärsnitt av Kapstadens queers liv och erfarenheter.

Tjugo år in i det nya Sydafrika söker den åldrande, akademikern Mack efter Salute, den unge frihetskämpe han skyddade och älskade. Salute har gått vidare, han är Joe, gift, har ett barn och är på uppåtgående i regering och partistrukturer.

Dez och Terri, gifta sedan 20 år och adoptivföräldrar, är banbrytande lesbiska kvinnor i den nya Sydafrika. Men har dessa friheter garanterat dem lycka?

Asanda, deras 18-åriga adopterade dotter, är mönsterbilden för Sydafrikas mångfald men beskriver sig själv som "ett experiment" som hittas på allt eftersom. Hon börjar känna ett allt större behov av att söka sina Xhosa-rötter. Medan föräldrarna glider längre och längre bort från sina aktivistbakgrunder väljer Asanda att dumpa sin vita pojkvän och ta ut löshåret. Hon möter Shado, en gåtfull Tomboy från Khayelitsha, en kåkstad i utkanten av Kapstaden, och en annan bild av det nya Sydafrika framträder.

WHILE YOU WERE NOT LOOKING är en "community-film" som skildrar segregation och klasskillnader i dagens Sydafrika. Vackert filmad på platser i och runt Kapstaden i 24 dagar, med en lysande sydafrikansk rollista, framstående lokal musik och arbete av sydafrikanska artister på duken.

English:
South Africa led the world with its all embracing Constitution, granting homosexuals unprecedented freedoms and rights. This feature, produced by the Out In Africa Gay & Lesbian Film Festival, takes a look at South Africa through the lives and experiences of a cross section of Cape Town queers.

Twenty years into the New South Africa ageing academic Mack looks for Salute, the young freedom fighter he sheltered and loved. Salute has moved on, he is Joe, married and with a child, rising in government and Party structures.

Dez and Terri, a mixed-race couple married 20 years and adoptive parents, they are the trailblazing lesbians of the New South Africa. But, have these freedoms guaranteed them happiness?
Asanda, their 18 year old adopted daughter, is the poster child for South Africa's diversity but describes herself as "an experiment", being made up as she goes along. She begins to feel the increasing need to seek their Xhosa-roots. While her parents slip farther and farther away from their activist backgrounds, Asanda choose to dump her white boyfriend and remove her hair-extensions. She meets Shado, an enigmatic Tommy Boy from Khayalitsha, a township on the edge of Cape Town, and a different picture of the New South Africa emerges.

WHILE YOU WERE NOT LOOKING is a community movie depicting segregation and class differences in today's South Africa. Beautifully shot on locations in and around Cape Town in 24 days, with a stellar South African cast and a line up of great local music and the work of South African artists on display.

FILMFAKTA
Regissör: Catherine Stewart
Land: Sydafrika
År: 2015
Längd: 104 minuter
Språk: Engelska, xhosa, afrikaan
Textning: Engelska
Åldersgräns: Från 15 år
Event & specialvisningar