Södra Sveriges största arthousebiograf!

Filmpedagogik

Juniora utvecklar en filmpedagogisk verksamhet som ska främja barns skapande, analytiska förmåga och kunskap om filmen  som konstform. Vi använder filmen som verktyg för tematiska samtal, där filmvisningen blir en delad erfarenhet att utgå ifrån i samtalet och sätter igång tankarna.

Juniora kommer framöver erbjuda filmpedagogisk verksamhet på såväl skoltid som fritid.

Folkets Bios Filmpedagoger.
Inom Folkets Bios riksförening finns en fantastisk tillgång och kompetens hos filmpedagogerna. De har arbetat med de här frågorna i över 20 år och deras arbete har uppmärksammats internationellt och lett till ett partnerskap med UNESCO. 

Idag arbetar Folkets Bios filmpedagoger över hela landet med bas i Göteborg och Stockholm. Tillsammans med dem och med deras kunskap och erfarenhet som grund bygger vi upp vår verksamhet i Malmö.

För frågor rörande den filmpedagogiska verksamheten på biografen, kontakta torun@panora.se

Event & specialvisningar