Södra Sveriges största arthousebiograf!

Galleri Slättens ateljékollektiv: Frihet

3 - 16 april 2017
Vernissage 3 april kl 18:00

GALLERI SLÄTTENS ATELJÉKOLLEKTIV: FRIHET

Slätten är ett kvinnoseparatistiskt galleri och ateljékollektiv som har skapat ett utrymme där bara kvinnor får ta plats. En plats att ägna sig åt konst, prata om det som intresserar dem, skapa, växa och inspireras av varandra. Slättens gemensamma utställning utgår ifrån detta och representerar det som kollektivet står för.

”Med FRIHET som tema har vi inspirerats av varandra, och genom att ta del av varandras processer har vi skapat individuella verk i olika stilar och material.”Slätten

Arrangör: IFEMA, Folkets Bio Malmö, ABF Malmö.

Mera information om IFEMA >> 

Event & specialvisningar