Södra Sveriges största arthousebiograf!

Gengångare och Buffilusker

20- 25 mars 2017

GENGÅNGARE OCH BUFFILUSKER
av: Lina Linde och ett helt gäng med skånska barn

Spökgalleri
Med hjälp av barn runt om i Skåne så har spill-material från fabriker fått nytt liv som spöken! I nedre foajén på Panora har några gengångare lockats fram ur mörkret för att delta i utställningen bakom glas och ram. Fler spöken gömmer sig på www.rum213.se  där du även kan läsa mer om Spökjakten, ett workshopkoncept knutet till långfilmen Rum 213 som under våren skapat, och pratat om, spöken med skolklasser runt om i Skåne med stöd från Region Skåne.

Under BUFFs familjelördag den 25 mars kan du prova på att skapa ett eget spöke då projektet Spökjakten och Återskapa är på plats i övre foajén 12.30-15.30.

Ta chansen och skapa en BUFFILUSK!
Utställningen som växer med hjälp av barn och andra kreativa som kan visa vad en buffilusk är för något. Genom att rita och/eller skriva något så ger du Buffilusken ett ansikte.

Buffilusken är BUFF Filmfestivals nya filur som ser till att festivalens filmer kommer ut till barn på sjukhusen i Skåne genom projektet BUFF på sjukhus med stöd från Region Skåne.

Event & specialvisningar