Södra Sveriges största arthousebiograf!

Konstutställning: FEMALE FOCUS

Konstnärssamtal: Female Focus>>

_______________
Grupputställningen Female Focus kommer att öppna i samband med invigningen av IFEMA på Panora 14 april.
Utställningen sammanställer konstnärer och visioner från flera latinamerikanska länder och använder fotografi för att uttrycka olika perspektiv, ifrågasätta hegemoniska synsätt men också för att föreslå nya sätt att framställa och materialisera bilder.

Vad ser det kvinnliga på och hur ser det på det? Vad innebär den kvinnliga blicken? Vi har utmanat oss själva att föreslå flera svar ("flera svar" eftersom det inte finns ett enda eller ett bestämt svar). Våra frågor förvandlades till gåtor om hur materialiteten uttryckt i texturer, ljus och skuggor visar på nya rum i de avbildade kropparna, om hur former och taktil känsla uppstår. Vi har fördjupat oss i framställningar och handlingar som brukar förknippas med kvinnliga kroppar, men också hur teman, verktyg och fotografiska tekniker kan vara handlingar av motstånd mot de begränsningar som kvinnor har utsatts för genom historien. Detta kan ses i hur en framställer det inre och det yttre, det privata och det offentliga, som avbildning av den intima persona som upphör att existera när betraktaren betraktar bilden. I denna väv av perspektiv framstår det kroppsliga som centralt för att visa förhållandet till miljön och vårt kulturarv.

– Sara & Hannah (curatorer)

SONÁMBULA CINE består av Sara Álvarez and Hannah Ciro. De jobbar med film både i Colombia och Argentina och är curatorsduon för årets utställning under IFEMA. I utställningen presenteras verk från konstnärerna Sara Jurado (Colombia), Ana Maria Pizarro (Colombia), Daniela Gómez Betancur (Colombia), Violeta Bastías (Argentina), Facundo Gelli (Argentina), Liz Tasa (Peru), Gihan Tubbeh (Peru) och Catharina Suleiman (Brasilien).

_______________
[English]

The art exhibition Female Focus will open in conjunction with the inauguration of IFEMA at Panora on the 14th of April.

Female Focus is a group exhibition that combines artists and visions from several Latin American countries and uses photography to express different perspectives, question hegemonic viewpoints but also to propose new approaches to portraying and materializing images.

What does the feminine look at and how does it look at it? What constitutes the female gaze? We have challenged ourselves to propose answers ("answers" in plural, because there is not a single or definite one). Our questions transformed into riddles about how the materiality expressed through textures, lights and shadows display new spaces in the portrayed female bodies, about how shapes and tactile sense emerge. We have analysed representations and actions that have been associated with female bodies, but we have also explored themes, tools and photographic techniques as acts of resistance against the limitations that women have been subjected to throughout history. This can be seen in the display of the interior and the exterior, the private and the public, illuminating the intimate persona that ceases to exist when the viewer observes the image. In this fabric of combined perceptions corporality emerges as central to showing the relationships to the environment and our cultural heritage.

– Sara and Hannah (curators)

SONÁMBULA CINE is Sara Álvarez and Hannah Ciro. They work with film both in Colombia and Argentina. They are the curatorial team of the art exhibition of IFEMA 2021 with the following artists: Sara Jurado (Colombia), Ana Maria Pizarro (Colombia), Daniela Gómez Betancur (Colombia), Violeta Bastías (Argentina), Facundo Gelli (Argentina), Liz Tasa (Peru), Gihan Tubbeh (Peru) and Catharina Suleiman (Brazil).

***
This event is part of ÖPPNA MALMÖ, an initiative by the City of Malmö to raise issues about discrimination and racism. Folkets Bio Malmö and Antirasistiska Filmdagar are working on cultural projects within the framework of this initiative.

Utställningsperiod: 14 april – 13 juni 2021

Fritt inträde
Biograf Panora Friisgatan 19 D, Malmö

Öppettider: Det är öppet till utställningen när biljettkassan är öppen, dvs från 30 min innan dagens första film startar fram till sista filmen startar.     

Arrangörer: Fish Tank Galleri, IFEMA, Folkets Bio Malmö, ABF Malmö. Med stöd av Kulturrådet.

Detta evenemang är en del av ÖPPNA MALMÖ, Malmös stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Folkets Bio Malmö och Antirasistiska Filmdagar arbetar med kulturprojekt inom ramen för denna satsning. 


Event & specialvisningar