Södra Sveriges största arthousebiograf!

Regionens Filmhus

Regionens filmhus ska fungera som en inkluderande mötesplats för regionala, nationella och internationella arrangemang, samarbeten, konferenser och möten.

Det unika konceptet regionens filmhus fokuserar på fyra huvudområden med syfte, att öka tillgängligheten av kvalitativ film samt främja och utveckla regionens filmliv;

- Juniora och Unga Panora samt spridning av kvalitativ barnfilm i regionen.
- Etablera och utveckla Panoras digitala lab, så det kommer till gagn för regionens biografer och andra visningsarrangörer.
- Festival- och eventbiograf för regionens viktigaste filmfestivaler och filmaktörer samt som premiärbiograf för skånska filmproduktioner.
- Spridningsprojektet och nätverket CineSkåne, vilket verkar för, att öka tillgängligheten av kvalitétsfilm i hela Skåne.

Inom ramen för den regionala filmverksamheten ingår även FilmBarer – regionens viktigaste visningsfönster för skånsk producerad kortfilm, Film Under Skånsk Himmel (utomhusBio), att verka för regional kompetensutveckling på filmområdet samt en understödjande roll för visningsarrangörer i kommuner som saknar biografer.

Event & specialvisningar