Södra Sveriges största arthousebiograf!

Samarbetspartners

Några av våra viktigaste signum är att verka för öppenhet, tolerans, jämställdhet och yttrande- och åsiktsfrihet, med en verksamhet som speglar Malmös demografiska karta och som verkar för allas tillgång till det offentliga rummet och kultur. Vi har en viktig roll att fylla i Malmös film- och kulturliv och samarbeten är en väsentlig del för att göra biografen till ett inkluderande och dynamiskt filmhus.

Event & specialvisningar