Södra Sveriges största arthousebiograf!

Stories

11/9 - 11/10

STORIES
Fotografier & video av elever från The Freedom Theatre i Jenin

Utställningen visar en äldre generation palestinska flyktingar som bor i Jenin, men ursprungligen kommer från Palestina '48 / Israel. Varje bild dokumenterar ett ögonblick i deras liv och livsresa, dåtid och nutid. Foto-eleverna har fångat de äldres avlägsna minnen av sitt land och deras föreställningar om det förflutna. Med bilderna vill dessa unga palestinska fotografer säga att de aldrig kommer att glömma sitt folks rika historia.

video:
PICTURES AND STORIES (Sowar o Hkayat), 6 min.
Pictures and Stories bygger på ett fotoprojekt på Frihetsteatern 2009, då en grupp barn och ungdomar i Jenins flyktingläger valde att porträttera sina fäder som alla led av olika fysiska och psykiska skador orsakade av våld från den israeliska armén. Då framför allt psykiskt funktionshindrade ofta göms undan i det samhälle som barnen och ungdomarna kommer ifrån, var det ett stort steg för dem att istället lyfta fram sina fäder och deras historier.

THE FREEDOM THEATRE - FRIHETSTEATERN
ligger i Jenins flyktingläger och är idag det största kulturcentret i norra delen av det palestinska området. Teaterns syfte är att genom teater, foto, film, skrivande och andra kulturella uttrycksformer främja barns och ungdomars psykosociala hälsa. Frihetsteatern erbjuder workshops i teater, dramaterapi, fotografi, filmskapande och multimedia, arrangerar scenkonstföreställningar och driver en treårig skådespelar-utbildning.

Frihetsteatern ger barn och ungdomar, killar och tjejer, en plats att skapa tillsammans oavsett bakgrund, samhällsstatus eller politisk uppfattning. Genom att delta i teaterns verksamhet stärks de i sin självkänsla, sin förmåga att uttrycka sig och sin medfödda men ofta förträngda kreativitet. De lär sig också att dokumentera sina unika livsberättelser och att kommunicera dessa till omvärlden.

Sedan starten 2006 har tusentals barn och ungdomar deltagit i Frihetsteaterns verksamhet. De har satt upp pjäser, gjort fotoutställningar, sett teater-, cirkus-, musik- och dansföreställningar, producerat egna kortfilmer, skrivit dikter, artiklar och reportage, träffat människor från snart sagt all världens hörn och deltagit i utbyten, utbildningar och turnéer. De har getts utrymme att upptäcka sin kreativitet samtidigt som de försetts med nya möjligheter inför framtiden.

Flyktinglägret i Jenin är ett av de områden där de ekonomiska, politiska och sociala effekterna av den israeliska ockupationen och de interna motsättningarna syns tydligast. Lägret är isolerat från såväl resten av Västbanken som från omvärlden. Arbetslösheten är skyhög och psykosociala problem är vanligt förekommande. Närmare hälften av lägrets ca 16 000 invånare är under 18 år. Dessa barn växer upp i en mycket nedbrytande miljö där vardagen består av mer eller mindre konstant kamp. Våldet drabbar dem på gatorna, i skolan, i hemmet och blir en del av deras språk, lek och i slutändan, deras liv. Många barn i Jenins flyktingläger uppvisar svåra känslomässiga och psykologiska problem som tar formen av sömnsvårigheter, koncentrationsproblem, aggressivitet och nedstämdhet. Det finns ytterst lite hjälp att få.

Frihetsteaterns verksamhet utgår ifrån övertygelsen att kultur är en mänsklig rättighet och ett mänskligt behov. Kulturen har en grundläggande roll i människors liv, liksom i uppbyggnaden av ett hälsosamt samhälle. Kulturen kan liknas vid det finaste kittet som håller individer samman, som gör att människor kan kommunicera, förstå och lita på varandra. Kulturen ger en känsla av identitet, sammanhang och trygghet. Frihetsteatern ser också kultur som ett medel att ena unga palestinier bortom politik och konflikter, och skapa stolthet för den egna identiteten. Samtidigt ser Frihetsteatern det som en viktig uppgift att bevara och utveckla den rika palestinska kulturtradition som existerar men till stor del är förbisedd.

FRIHETSTEATERN OCH SVERIGE
Bland de som grundade Frihetsteatern fanns två svenska medborgare och i Stiftelsen The Freedom Theatre, som leder teaterns verksamhet, finns flera svenska välkända kulturpersonligheter och människorättsaktivister. Det ömsesidiga och jämlika samarbetet mellan svenska och palestinska kulturarbetare har inte bara bidragit till att bygga upp teatern i Jenin utan också till ny inspiration för svenska kulturarbetare och kulturinstitutioner. Samarbetet mellan Frihetsteatern och Sverige bedrivs huvudsakligen genom Frihetsteaterns Vänförening i Sverige; en grupp i Malmö och en grupp i Stockholm.

Utställningen ingår i Malmö Fotobiennal 2015
http://malmofotobiennal.com

Event & specialvisningar