Södra Sveriges största arthousebiograf!

Utställning: 50 år av minnen Chile / Suecia

[English below]

50 år av minnen Chile / Suecia är en utställning med olika konstnärer och generationer som tolkar och synliggör sina erfarenheter av exil och migration.

Genom olika stilar, konstnärliga uttryck och perspektiv presenteras delar av den chilenska diktaturens konsekvenser. Utställningen innehåller även ett interaktivt element där vi uppmanar besökaren att dela sina erfarenheter av exil och migration genom t.ex. foton, brev, symboler, etc. som kan hängas upp på den interaktiva utställningen. Ämnen som tas upp är kärlek, våld, kamp, motstånd, saknad och levande minnen.

Välkomna på invigning och vernissage lördagen den 9 september kl 16.30 i foajén på Panora.

PRESENTATIONER AV KONSTNÄRER/ UTSTÄLLNINGAR

Amalia Alvarez
Amalia är en icke-vit svensk serieskapare med rötter i LickanAntai folket i den torraste öknen i världen, Atacama, i Abya Yala. Amalias serier behandlar rasism/antirasism, identitet och representativitet, dekolonial feminism och klasskamp ur ett intersektionellt perspektiv. I Sverige har hon publicerat de prisvinnande serieböckerna Fem papperslösa kvinnors historier och Fem historier om prostituerande. Serierna rör sig oftast inom genrerna socialrealism och satir.

Den här utställningen baseras på en serie som Amalia skapade i samarbete med La Universidad de Chile och som finns publicerad i boken Memorias de la violencia política en Chile: Narrativas Generacionales del período 1973-2013. Utställningen har även visats under namnet Memoria de la violencia y resistencia post-dictadura på el Museo Casa de la Memoria Valparaiso i Chile.

Bélgica Castro Fuentes
Bélgica har ägnat sitt liv åt att berätta historier med hjälp av tygstycken. Hon lärde sig tekniken arpilleras tillsammans med en grupp kvinnor som organiserade sig i sökandet efter sina tillfångatagna & försvunna familjemedlemmar i diktaturens Chile. Belgica försöker genom sina tyger och berättelser synliggöra orättvisor och straffriheten för förövarna som skadat landet enormt. Hon broderar som en permanent manifestation för sanning, rättvisa och minne.

Denna utställning är av största vikt då det i år är 50 år sedan hennes make Raúl San Martin Barrera försvanns, till vilken hon tillägnar varje stygn i sina arpilleras.

Camila Alexandra/Cartemisa
Camila är en 29 år gammal queer artist från “Población Recabarren” i Santiago, Chile, som migrerade från Chile till Malmö år 2009. Cartemisias har sin bakgrund i organiserad aktivism inom gräsrotsrörelser och skriver just nu på sin bachelors i samhällsvetenskap. Denna bakgrund löper som en röd tråd genom allt Cartemisia gör. Konst uttryckt genom spoken word/poesi, korta berättelser, skulpturer, muraler och målningar i olja/akryl, performance, gatukonst och modern dans.

Ämnen som betonas i Cartemisias konst är kärlek, exil, migration, könsorättvisa, postgenerationellt trauma, helande och motstånd.


[English]
50 years of memories Chile / Suecia is an exhibition with different artists and generations who interpret and make visible their experiences of exile and migration.

Through different styles, artistic expressions and perspectives, they present some of the consequences of the dictatorship in Chile. A part of the exhibition is interactive, where we invite the visitor to share their experience of exile and migration by bringing things like pictures, letters, symbols, etc. to hang up at the interactive exhibition. The issues presented are regarding love, violence, struggle, resistance, loss, and living memory.

PRESENTATIONS OF ARTISTS/EXHIBITIONS

Amalia Alvarez
Amalia is a poc comic creator with roots in the north of Chile, Atacama desert and the LickanAntai indigenous community in Abya Yala. Amalias comic series take on racism/antiracism, identity and representativity, decolonial feminism and class struggle from an intersectional perspective. She has published award winning comic books in Sweden Five illegal women's stories and Five stories about prostitutes. The comics often touch upon social realism and satire.

This exhibition is based on a series that Amalia created in collaboration with La Universidad de Chile and which is published in the book Memorias de la violencia política en Chile: Narrativas Generacionales del perídio 1973-2013. The exhibition has also been shown under the name Memoria de la violencia y resistencia post-dictadura at el Museo Casa de la Memoria Valparaiso in Chile.

Bélgica Castro Fuentes
Bélgica has dedicated her life to telling stories aided by pieces of cloth. She learned the arpilleras-technique together with a group of women who organised in looking for their incarcerated and disappeared members of family during the Chilean dictatorship. Belgica tries, through her fabrics and stories, to make visible the injustice and impunity of the perpetrators who enormously damaged the country. Her embroidments are a permanent manifestation of truth, justice and memory.

This exhibition is of the utmost importance as this year marks the 50:th anniversary of the disappereance of her husband Raul San Martin Barrera, to whom she dedicates every stitch of her arpilleras.

Camila Alexandra/Cartemisa
Camila is a 29 years old queer artist from "Poblacion Recabarren" from Santiago de Chile, who migrated from Chile to Malmö, Sweden, in 2009. Cartemisia has a background in long time organized activism within grassroots movements, and is writing their bachelor thesis in Social science. This background is a red thread through all art Cartemisia does. Art expressed through spoken word /poetry, short stories, sculptures, muralism and oil/acrylic paintings, performance, street art and modern dance.

Subjects that are emphasised in Cartemisias art are, love, exile, migration, gender inequality, post-generational trauma, healing processes and resistance.

Denna utställning är en del av festivalen 50 år av minnen Chile / Suecia 9-11 sep 2023 med dokumentärfilmer, samtal, konstutställning, Arpillera workshop, musik, poesi och mingel. Läs mer här>>

___
Utställningsperiod: 
9 sep – 29 okt 2023

Vernissage: Lör 9 sep kl 16.30

Utställningen visas även under Malmö Gallerihelg 22-24 sep.

Fri entré!
Biograf Panora Friisgatan 19 D, Malmö

Öppettider: Det är öppet till utställningen när biljettkassan är öppen, dvs från 30 min innan dagens första film startar fram till sista filmen startar.

Arrangör: 50 år av minnen Chile/Suecia
Medarrangörer: Film i Skåne, Wipala kollektivet, Galleri Fish Tank, ABF Malmö, ABF Helsingborg, ABF Skåne, Folkets Bio Malmö, Folkets Bio riks, Imagenes del sur, Latinamerika i Fokus, Antirasistiska filmdagarna, Santiago Alvarez institutet


Event & specialvisningar