Södra Sveriges största arthousebiograf!

Utställning: Looking Glass

Avgångsutställning för Fotografi Östra Grevie Folkhögskola

Medverkande: Christine Björk, Benny Engborg, Joel Ermestål, Asta Falk, Eskil Högman, Josefin Johansson, Matilda Johnsson, Justus Krabbe, Corinna Krikonenko, Viktoria Moreland, Julia Olsson, Linnéa Romeling, Marit Savander, Izabella Shakhova, Gloriya Talebi, Lea-Cati Vallier

Utställningen Looking Glass handlar om att spegla, återspegla och reflektera. Under det gångna året har säkert många av oss stannat upp och blivit medvetna om vad som är viktigt för oss. Introspektion via reflektion ger ökat medvetande om det egna jaget och ger ett nytt lärande och en ny insikt. När du reflekterar upptäcker du dig själv. Du blir medveten om hur du tänker, känner och agerar.

Trots detta finns det ofta en rädsla i vårt samhälle för att tala om det mörka och gå djupare i sina tankar och möta sig själv. Vi är helt enkelt inte vana vid att stanna upp. Och när vi äntligen gör det, känner vi oss plötsligt oproduktiva. Det innebär med andra ord att reflektion handlar om att rikta tillbaka ljuset på dig själv. Det är du och dina tankar som ska vara i fokus - inte allt annat och alla andra. Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv från ett annat perspektiv - ett metaperspektiv.

Alla verken som visas är gjorda av studenterna under det gångna året. I samband med utställningen finns även möjlighet att få mig sig en katalog med studenternas arbeten.

Stort tack till Mediaverkstaden i Malmö.

Utställningsperiod: 21 maj – 5 juni

Fritt inträde
Biograf Panora Friisgatan 19 D, Malmö

Öppettider: Det är öppet till utställningen när biljettkassan är öppen, dvs från 30 min innan dagens första film startar fram till sista filmen startar.

Arrangörer: Fish Tank Galleri, Östra Grevie Folkhögskola, Mediaverkstaden i Malmö, Folkets Bio Malmö, ABF Malmö. 


Event & specialvisningar