Södra Sveriges största arthousebiograf!

Hur är mångfalden i bioutbudet?
Datum: Ons 16 mar, 2016

Olika visningsaktörer har makten att avgöra vilka filmer som ska nå ut till en publik? Hur förvaltas den makten? Hur jobbar biografer, festivaler och distributörer med frågor kring representation och mångfald idag? Vilket ansvar har de för att skapa ett mångfacetterat filmutbud? Finns det några goda exempel på medveten programsättning? Behövs några åtgärder? Seminariet är en paneldiskussion, men även publiken bjuds in att bidra till ett konstruktivt samtal om de utmaningar och möjligheter som finns i att skapa en filmrepertoar som innehåller en stor mångfald och bred representation. 

Medverkande: 
Ellen Tejle - Bio Rio/A-märkt
Kristin Engstedt - Svenska Filminstitutet
Julia Jarl - BUFF
med flera

Moderator: Jens Lanestrand, Biografcentralen

Datum: Ons 16 mar, 2016

kl 19:00

Fri entré med festivalarmband.

Seminariet arrangeras av BUFF i samarbete med WIFT Nordic, Panora/Folkets Bio Malmö och Biografcentralen.

Event & specialvisningar