Södra Sveriges största arthousebiograf!

Tiden är en dröm del 2 + Sverige 1900
Datum: Lör 14 nov, 2015

Visningen är del av ARKIVENS DAG på Malmö Stadsarkiv.

TIDEN ÄR EN DRÖM del 2 + extramaterialet SVERIGE 1900 (59 min) som ej visats i Malmö tidigare.

TIDEN ÄR EN DRÖM del 2 ingår i ett projekt att skildra framväxten av vårt svenska samhälle genom att använda arkivfotografi som berättare.

Den andra delen av filmerna om det moderna Sveriges framväxt. En fortsättning på den guldbaggebelönade första delen om Sverige under industrialismens tidevarv, 1859-1879. Nu beskrivs tiden 1880-1900.

Under det stillastående 1880-talet flydde August Strindberg och en tredjedel av alla svenskar landet, de flesta till Amerika. Efter att gruvorna i Gällivare i början av 1890-talet nationaliserades från engelsmännen blev emellertid Sverige ägare till över hälften av världens järntillgångar. På mindre än ett decennium förvandlades Sveriges från ett u-land till att bli oerhört rikt.

Den första delen hade premiär 1999, Den blev nominerad till Bästa film och regissören Jan Lindqvist fick en Guldbagge för kreativa insatser.

Filmerna bygger på den skatt av äldre fotografi som finns spridd runt om i landet. Ett omfattande researcharbete har gjort det möjligt att se hur fotografin, sedan dess uppkomst, skildrar landets utveckling. Praktiskt taget alla bildarkiv och samlingar runt om i Sverige har finkammats av Jan Lindqvist och hans medarbetare. Fram har växt en visuell historia, som tidigare varit okänd eller endast kunnat ses fragmentariskt. Resultatet betraktas av många som sensationellt och saknar internationell motsvarighet.

KORT PAUS

Kl 16:00
SVERIGE 1900 (59 min)
Efter TIDEN ÄR EN DRÖM - del 2 visas för dem som är intresserade den ofullbordade s k SVERIGE 1900-sekvensen. Denna är endast försedd med skissmusik Sekvensen är 59 min lång.

Nästan hela befolkningen saknar fortfarande rösträtt. Och Sverige är fortfarande det land i Europa där de som lever av jordbruk utgör största delen av befolkningen. I två sekvenser som tillhör berättelsen, men som måste visas separat, då det inte funnits pengar att färdigställa dem med originalmusik genomförs bildberättelsen om det moderna samhällets uppkomst.

I en ca 40 minuter lång sekvens, ”Sverigesekvensen”, skildras landet från Ven och Kåseberga i söder till Lapporten i norr. Selma Lagerlöf skrev 1902 Nils Holgerssons underbara resa inspirerad av dessa bilder, som Svenska Turistföreningen fick in genom fotografiska pristävlingar och som troligen utgör höjdpunkten inom svensk fotografi. Den nationalromantiska bilden av Sverige har uppstått. Sverige har blivit Vårt Land, en föreställning som sedan förmedlats till generationer svenskar. Men också en ny politisk faktor, arbetarrörelsen, har uppstått. Den 19 minuter långa sekvens som avslutar filmen, inledd med ”1900-talets mödrar”, skildrar dess usla villkor och de anspråk på medinflytande genom allmän rösträtt som likt en tickande bomb avslutar denna del.

Datum: Lör 14 nov, 2015

kl 14:00
Extramaterialet "Sverige 1900" startar kl 16:00

Regissör: Jan Lindqvist
Land: Sverige
År: 2014
Längd: 105 minuter (+ 59 min)
Språk: Svenska
Genre: Dokumentär

Biljettpris: 40 kr
Extramaterialet "Sverige 1900" har Fri Entré och kan ses separat.

Arrangör: Malmö Stadsarkiv, Folkets Bio Malmö, ABF Malmö

Event & specialvisningar