Södra Sveriges största arthousebiograf!

Menstrual Magic

11/9 - 27/9 (ev längre)

MENSTRUAL MAGIC
Fotografier & video av Mensmagi

När mens och magi blir konst - Mensmagi

Under sensommaren 2013 började en grupp kvinnor, som senare namngavs Mensmagi, organisera möten där de skulle diskutera olika sätt att bryta beteendemönster som begränsade dem som kvinnor. De ville hitta ett sätt att bryta med historiska, strukturella och individuella mönster. Menstruationsblod blev grunden för gruppens konstnärliga uttryck eftersom menstruationen är grunden för allt liv.

Mensmagigruppen är inspirerad av regissören, författaren och skådespelaren Alejandro Jodorowskis metod Psicomagia när de utför sina ritualer. Psicomagia är en blandning av traditionell psykologi, Shamanism och teater (eller ritual / handling), en symbolisk handling. Metoden Psicomagia hävdar att när man kombinerar dessa element kan du komma i kontakt med dina undermedvetna trauman och bryta med dem.

Alla gruppmedlemmar har gjort ritualer med sitt eget mensblod. De ritualer som de utfört har varit nyckeln till att öppna dörren till en värld av kreativitet och menstruationen har varit det verktyg de använt för att övervinna sina rädslor och stärka deras självkänsla. Det var en läkande process när de arbetade med sina kroppar, på sina egna villkor, på ett respektfullt och helande sätt genom inspirerande Psicomagia-akter.

De såg också sin process som en politisk handling i ett samhälle där den historiska och strukturella obalansen mellan kvinnor och män fortfarande är ett faktum. Även om de hade gjort sitt yttersta för att förverkliga sig själva och sina drömmar, kände de sig begränsade och att de hindrats från att nå sina fulla potentialer. Psicomagia-ritualerna var ett sätt att utmana dessa blockeringar.

Processen tog många månader av diskussioner mellan de sju kvinnorna i gruppen. Samtalen kom också att handla om deras förhållande till kreativitet och individuella uttryck och om hur de kunde förverkliga sina drömmar som konstnärliga varelser. De diskuterade varför deras sinnen, deras uttryck, och sin tro på sig själva hade begränsats. De ville vidga sina vyer och sitt tänkande och bli mer öppna.

Nästa steg var att diskutera deras personliga trauman för att komma åt och identifiera låsningar som de hade begravt i sitt undermedvetna. De talade om de trauman som de kände begränsade dem i deras utveckling, svåra saker som tidigare varit alltför tabu att tala öppet om. Det var komplexa ämnen som de aldrig hade vågat fatta på egen hand eftersom de hade varit alltför svårt och obegripligt. De funderade på varför de inte hade pratat om dem förut. De ifrågasatte om dessa var relaterade till männens dominans över kvinnor på en strukturell nivå. De ifrågasatte också deras förhållande till män. Och varför de fortfarande bar på dessa trauman, eftersom det har visat sig att de hade burit dem i flera år.

De kände behovet av att lokalisera de specifika trauman som de kände sig mest begränsande av som en del av deras personliga helande och deras personliga utveckling. De började blotta sina minnen samt respektive historia för varandra och därmed identifiera respektives blockeringar. Det kunde t ex handla om känslor av övergivenhet, besvikelse, sorg, etc, men också relationer med nyckelpersoner i livet.

De talade också om kärleksrelaterade trauman, sexuella/ incestuösa trauman och systematiska samhälleliga trauman. De bestämde att de ville göra ritualer med sitt menstruationsblod, eftersom de trodde på kraften i att arbeta i förhållande till det undermedvetna, att bryta sina mönster genom ritualer eller handlingar. De insåg att dessa skulle hjälpa dem att släppa/ komma över trauman och stärka deras självkänsla, men också att stärka deras syn på sin potential som kvinnor.

Deras individuella trauman eller blockeringar är naturligtvis mycket privat för var och en av dem. En av dem var tvungen att förlåta sin mor för år av missbruk i sin ritual, för att kunna läka. Efteråt säger hon att det känns som om hon gick igenom år av psykoterapi inom loppet av 30 minuter som hennes ritual varade. En annan artist kände att hennes kreativitet var blockerad och att hennes dröm om att kunna skapa musik kunde bli hjälpt genom att göra en ritual. Ritualen hjälpte henne att följa sina drömmar och hon är nu och studerar musik i Madrid.

”Vad som egentligen händer när du gör en ritual med ditt eget menstruationsblod är att du chockerar din hjärna när du använder blodet i ett helt annat sammanhang än det du är van vid. Du använder också teatern som ett verktyg för att omprogrammera ditt undermedvetna. Ett trauma, teater och menstruationsblod är grunden för en ritual. Alla dessa faktorer gör tillsammans att magi kan hända. Det fungerade för oss och vi uppmanar alla kvinnor att prova det.”
/ Mensmagi

Utställningen ingår i Malmö Fotobiennal 2015
http://malmofotobiennal.com

Event & specialvisningar