Södra Sveriges största arthousebiograf!

Work in progress / Loves projekt: HUGO
Datum: Sön 14 apr, 2019

Välkommen på en Work In Progress för långfilmsdokumentärfilmen Hugo, där vi får följa med på en resa i Malmös historiska gay-värld. Medverkande: regissör Love Hjertberg och producent Erica Elfström.

Historian börjar med att regissören Love Hjertberg hittar en undangömd låda, fylld med ett bortglömt liv. Vi har sedan ett år tillbaka arbetat med en berättelse om Loves döda släkting Hugo. Love har alltid vetat att Hugo var gay, men varför visste han inte mer än så? Vi får följa med på en resa i Malmös historiska gay-värld.

Hur arbetar man med att göra en film om en person som inte finns längre? Som dessutom på grund av heteonormativitet varit osynlig i samhället? Publiken blir inbjuden till en process som både är spännande och svår eftersom den queera historien länge varit undangömd. Något som projektet Hugo kommer vara med och förändra. 

Love och Erica kommer visa filmklipp från filmen och berätta hur de arbetar för att gräva i historien om Hugo. 

English:  
Welcome to a Work In Progress for the Documentary Feature Hugo, where you will get a glimpse into the hidden world of Malmö's historic gay world. Contributors: Love Hjertberg, Director, and Erica Elfström, Producer. The talk will be held in Swedish.

The story begins with the director Love Hjertberg finding a hidden box, filled with a forgotten life. We have been working with a story about Love’s dead relative Hugo for a year. Love has always known that Hugo was gay, but why didn't he know more than that? We will accompany you on a journey through Malmö's historic gay world.

How do you go about making a movie about a person who is no longer there? Especially, when due to heteronormativity, they have been invisible in the society? The audience is invited behind the scenes to see a process that is both exciting and difficult because queer history has been tucked away for too long. Something we hope that the Hugo film project will be part of changing!

Love and Erica will show clips from the film and talk about how they work in order to dig into the story of Hugo.

Datum: Sön 14 apr, 2019

Kl: 15:30

Fri entré

Arrangörer: Malmö Queer Film festival/Folkets Bio Malmö i samarbete med ABF Malmö, FilmCentrum Syd

Event & specialvisningar