Södra Sveriges största arthousebiograf!

Malmö Queer Film Festival: WorldPride Edition
Datum: Tor 12 – sön 22 aug, 2021

[English below]

Varmt välkomna till den största queer filmfestivalen som någonsin ägt rum i Sverige. 

DAGSPROGRAM>>

Över 35 olika organisationer presenterar i ett kreativt samarbete 46 föreställningar, varav 15 kommer med efterföljande samtal. Ett mångfasetterat filmprogram med tematisk mångfald och film från hela världen, med allt från historiska odysséer och ikoniska klassiker till samtida politiska och sociala utmaningar med fokus på bland annat mänskliga rättigheter, rasifiering och intersektionalitet. Och på det, mycket relationer, sex, kärlek, glamour och underbar galenskap.

Ge er själva tid att gå igenom det omfattande programmet, då det finns fullt av unika visningar och erfarenheter, fördjupande samtal och berättelser ni aldrig tidigare har sett eller hört.

I stort sett samtliga titlar är prisade på världens filmfestivaler och det är Malmöpremiär för de flesta av filmerna samt även flera Sverige- & Nordenpremiärer och någon världspremiär.

Vidare en utställning med fotografier av Del LaGrace Volcano på galleri Fish Tank (nedre foajén). I övre foajén på gatuplan kommer du att hitta Kaffemacken PopUp-café och PAGE 28 kommer att husera med en queer bokhandel, talks och andra akter, Malmö Pride att arrangera dagliga Political Riots och det kommer även att finnas interaktiva queera ord- och serieväggar samt hos vår granne Malmö Stadsarkiv andra aktiviteter.

Panora arbetar kontinuerligt med queer filmer, event & festivaler och vi tror på kultur som ett redskap för förändring. Programmet är producerat av oss själva i samarbete med en stor mängd organisationer och individer, då vi vill lyfta fram kultur och konst under WorldPride. Och då manifestera en mängd olika HBTQI+ berättelser som både roar och oroar från det outtömliga spektrat av identiteter, sexualiteter, erfarenheter och viljor, vilka alla har rätt att ta plats i det globala offentliga rummet.[English]

A very warm welcome to the biggest queer film festival ever held in Sweden! The tickets are now on sale.

DAILY PROGRAMME>>

Over 35 different organisations present in a creative collaboration 46 screenings, which 15 will be followed by talks. A multifaceted film programme with thematic diversity and films from all around the world, from historic odysseys and iconic classics to contemporary political and social challenges focusing on human rights, racialization and intersectionality, among others. And on top of that, lots of relationships, sex, love, glamour and wonderful madness.

Give yourself time to go through the extensive programme, as it is full of unique screenings and experiences, in-depth conversations and stories you have never seen or heard before.

Almost all titles have won awards at film festivals around the world and most of the films have their Malmö premiere, as well as several Swedish & Nordic premieres and some world premieres.

Furthermore, there will be an exhibition of photographs by Del LaGrace Volcano at Fish Tank gallery (downstairs foyer). In the upper foyer on street level you will find Kaffemacken PopUp café, PAGE 28 will house a queer bookshop, talks and other acts, Malmö Pride will organise daily Political Riots and there will also be interactive queer word and comic walls as well as other activities at our neighbour Malmö Stadsarkiv (Malmö City Archives).

Panora works continuously with queer films, events & festivals and we believe in culture as a tool for change. The programme is produced by ourselves in collaboration with a wide range of organisations and individuals, as we want to highlight culture and art during WorldPride. And then manifest a variety of LGBTQI+ stories that both amuse and concern from the inexhaustible spectrum of identities, sexualities, experiences and desires, all of which have the right to take up space in the global public arena.

Datum: Tor 12 – sön 22 aug, 2021

Facebook-event>>

ÖPPETTIDER
Vardagar kl 15-21
Helger kl 13-21

ARRANGÖRER
Folkets Bio Malmö / Malmö Queer Film Festival i samarbete med ABF Malmö, ABF Förbundet, Antirasistiska Filmdagar, Arbetarrörelsens Kulturfond, Doc Lounge Malmö, FilmCentrum Syd, Film i Skåne, Fish Tank, Folkets Bio Riks, Imagenes del Sur (Latinamerika i Fokus), Interfem, Lejoni Produktion, Malmö Konstmuseum, Malmö Pride, Malmö Regnbågskör, Malmö Stad (Öppna Malmö projekt mm), Malmö Stadsarkiv, Mind, MIX CPH, Nordisk Panorama, PAGE 28, QRAB (Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek), RFSU AB, RFSU Malmö, RFSL Malmö, SAQMI (The Swedish Arvhive for Queer Moving Images), Sex og Samfund, Svenska Filminstitutet, Svenska Kyrkan, S:t Johannes Kyrkan, The Swedish Human Right Film Festival (The Raoul Wallenberg Institute & Folkets Bio Lund), Transföreningen FPES, TriArt Film, WorldPride och Wotever Malmö

MED STÖD AV
Arbetarrörelsens Kulturfond, Film i Skåne, Malmö Stad (Öppna Malmö projekt mm) och Svenska Filminstitutet

TACK TILL 
Cinema Queer, alla medverkande, volontärer och alla ni som på olika sätt har hjälpt till att göra Panoras film- & kulturfestival möjlig

Detta evenemang är en del av ÖPPNA MALMÖ, Malmös stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Folkets Bio Malmö och Antirasistiska Filmdagar (medarrangör) arbetar med kulturprojekt inom ramen för denna satsning.

MER QUEERKULTUR PÅ MÖLLAN UNDER WORLDPRIDE: 
Inkonst
PAGE 28 på Mitt Möllan
Malmö Stadsarkiv
Folkets Park


Event & specialvisningar